Combinatii complexe cu aplicatii in biologie si medicina

INTRODUCERE …………………………………………………………………… 07
CAPITOLUL I – Generalităţi ………………………………………………………. 10
CAPITOLUL II – II.1 Arsen ………………………………………………….......... 14
                              II.2 Aur …………………………………………………………. 15
                                               II.3                   Bismut
           .................................................................
           ................... 23
                                               II.4                   Cobalt
           .................................................................
           .................... 25
                                                II.5                   Cupru
           .................................................................
           ..................... 27
                                                II.6                    Fier
           .................................................................
           ........................ 33
                                               II.7                   Lantan
           .................................................................
           .................... 35
                                               II.8                   Mangan
           .................................................................
           .................. 37
                              II.9 Mercur ……………………………………………………… 39
                              II.10 Platină ……………………………………………………... 41
                                               II.11                   Rodiu
           .................................................................
           ................... 67
                                              II.12                  Ruteniu
           .................................................................
           ................ 68
                                              II.13                  Siliciu
           .................................................................
           .................. 72
                                               II.14                  Staniu
           .................................................................
           .................. 73
                                               II.15                  Stibiu
           .................................................................
           ................... 75
                                               II.16                   Titan
           .................................................................
           .................... 77
                                              II.17                  Vanadiu
           .................................................................
           ............... 80
CAPITOLUL         III         –         III.1         Altromicina          B
           .................................................................
           ..... 82
                               III.2 Acidul  maleic  şi  baze  heterociclice
           ..................................... 83
                                III.3   Acidul   piridin-2,6-ditiocarboxilic
           ........................................ 83
                                    III.4       p-clor-salicil       anilina
           ............................................................. 84
CAPITOLUL            IV            –            IV.1             Introducere
           .................................................................
           ......... 86
                                       IV.2         Metode          folosite
           .................................................................
           ... 89
                                 IV.3   Date   experimentale   şi   discuţii
           .............................................. 90
                                     IV.4       Analiza       microbiologică
           ...................................................... 96
                               IV.5 Metode de analiză şi  tehnici  de  lucru
           ..................................98
CONCLUZII
           ...................................................................
           ........................................... 99
BIBLIOGRAFIE
Rezumat