Programarea obiectivelor de instruire si a mijloacelor de actionare pentru pregatirea sistemului

 Capitolul I - Introducere
      I.1 Obiectul teoriei şi metodicii handbalului;
      I.2 Orientări şi tendinţe ale handbalului la ora actuală;
      I.3 Evoluţia handbalului pe plan naţional şi mondial.
            Capitolul II
      II.1 Scopul şi sarcinile lucrării;
      II.2 Motivaţia alegerii temei;
      II.3 Gradul de actualitate;
      II.4 Ipotezele de cercetare.
            Capitolul III - Fundamentarea teoretico-ştiinţifică a lucrării
      III.1 Particularităţile de vârstă ale elevelor de liceu;
      III.2 Apărarea in jocul de handbal;
      III.3 Sistemul de apărare pe zonă 5+1.
            Capitolul IV - Organizarea şi metodologia cercetării
      IV.1 Etapele cercetării;
      IV.2 Condiţii metodologice;
      IV.3 Subiecţi;
      IV.4 Metode de cercetare;
      IV.5 Sisteme de testare.
            Capitolul V - Conţinutul experimentului
      V.1 Programarea obiectivelor de instruire;
      V.2 Mijloace specifice utilizare in pregătire;
      V.3 Date privind planificarea instruirii in experiment.
            Capitolul VI - Rezultatele cercetării şi interpretarea lor
      VI.1 Prezentarea rezultatelor;
      VI.2 Prelucrarea rezultatelor;
      VI.3 Interpretarea rezultatelor.
            Capitolul VII - Concluzii
      Pagini 87  si Anexe