CALITATEA MEDIULUI IN MUNICIPIUL BUZAU

                                   Cuprins
|Introducere ………………………………………………………………………………………………………………...             |3       |
|                                                                      |        |
|PARTEA ÎNTÂIA                                                         |        |
|Probleme generale                                                     |        |
|Capitolul I. Poziţia geografică a municipiului Buzău                  |5       |
|……………….………………………………….…….                                              |6       |
|1.1. Etimologia numelui geografic Buzău ………………….…………………………………..…..    |        |
|Capitolul II. Principalele etape ale dezvoltării oraşului             | 6      |
|……………………………………………….…….                                                |        |
|Capitolul III. Scurt istoric al cercetărilor geografice               | 7      |
|………………………………………….……………..                                              |        |
|                                                                      |        |
|                                                                      |        |
|PARTEA A DOUA                                                         |        |
|Principalele trăsături ale cadrului natural şi social economic ale    |        |
|municipiului Buzău                                                    |        |
|Capitolul IV. Condiţiile geologice ……………………………………………………………………………………   |      9 |
|Capitolul V. Caracteristici morfologice şi morfometrice ale reliefului|10      |
|………………………………..…                                                       |        |
|Capitolul VI. Particularităţi climatice                               | 12     |
|………………………………………………………….…………………...                                     |12      |
|6.1. Temperatura aerului ……………………………………………………………………………….              |14      |
|6.2. Umezeala aerului ……………………………………………………………………………………                |14      |
|6.3. Nebulozitatea …………………………………………………………………………………………                 |14      |
|6.4. Precipitaţii atmosferice ………………………………………………………………..………….         |15      |
|6.5. Stratul de zăpadă …………………………………………………………………………………..              |15      |
|6.6. Regimul eolian ……………………………………………………………………………………….                |16      |
|6.7. Durata strălucirii Soarelui ………………………………………………………………………..        |16      |
|6.8. Fenomene atmosferice deosebite ………………………………………………….…………          |        |
|Capitolul VII. Potenţialul hidrologic ………………………………………………………………………………..| 17     |
|7.1. Apele subterane ……………………………………………………………………………………                 |18      |
|7.2. Apele de suprafaţă ………………………………………………………………………………..              |18      |
|7.2.1 Caracteristicile hidrologice ale râului Buzău …………………………………………  |19      |
|Capitolul VIII. Suportul biopedologic ……………..……………………………………………………………… | 21     |
|8.1. Vegetaţia şi spatiile verzi în municipiul Buzău ……………………….….……………|21      |
|8.2. Fauna ……………………………………………………………………………………………….                      |22      |
|8.3. Solurile………………………………….. ….…………….……………………………………….                 |22      |
|Capitolul IX. Principalele trăsături ale cadrului socio-economic      | 23     |
|…………….…………………………..                                                    |24      |
|9.1. Populaţia …………………………………………………………….………………………………….                 |26      |
|9.2. Activităţile economice ………………………………………………………………………………            |28      |
|9.3. Zonarea funcţională ………………………………………..………………………………………             |        |
|                                                                      |        |
|PARTEA A TREIA                                                        |        |
|Calitatea mediului şi protecţia sa                                    |        |
|Capitolul X. Calitatea aerului ..……………..……………………………………………………………………….. | 30     |
|10.1. Surse locale de poluare atmosferică …………………………………………………         |30      |
|10.2. Tipuri specifice de poluanţi atmosferici ……………………………….……………     |32      |
|10.2.1. Poluanţi gazoşi ……………………………………………………………………….                  |32      |
|10.2.2. Poluări cu pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile      |34      |
|………………                                                                |35      |
|10.2.3. Poluarea sonoră ………………………………………………………...............          |35      |
|10.3. Concentraţiile şi regimurile poluanţilor …………………………………………….     |36      |
|10.3.1. Poluanţi gazoşi ……………………………………………………………………….                  |41      |
|10.3.2. Poluări cu pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile      |46      |
|……..………                                                               |47      |
|10.3.3. Evoluţia zgomotului .………………………………………………………........            |        |
|10.4. Aprecieri privind calitatea aerului …………………………………………………….       |        |
|                                                                      |        |
|Capitolul XI. Calitatea apelor …………………………………………………………………………………………     |49      |
|11.1. Gestionarea resurselor de apă în municipiul Buzău               |49      |
|.…………………………….….                                                       |54      |
|11.2. Surse de poluare ………………………………………………………………………….……..              |56      |
|11.2.1. Caracteristicile apelor uzate evacuate de agenţii economici   |60      |
|………………                                                                |        |
|11.3. Starea calităţii râului Buzău …………………………………………………………..…….       |60      |
|11.3.1. Caracteristicile râului Buzău la secţiunile                   |64      |
|„Amonte municipiul Buzău” şi „Baniţa” …………………………………………..              |65      |
|11.3.2. Caracterizarea calităţii râului Buzău ……………...………………………….……   |65      |
|11. 4. Calitatea apelor subterane …………………………………………………………………           |66      |
|11.4.1. Chimismul apelor subterane ………………………………………………….…….            |67      |
|11.4.2. Surse de impurificare ………………………………………………………….………              |68      |
|11.4.3. Aprecieri privind calitatea apelor subterane .………….………………………  |        |
|11. 5. Evaluarea calităţii apelor ...……....…………………………………………….…………     |        |
|                                                                      |        |
|Capitolul XII. Calitatea solului ………………………………………………………………..…………………….. | 70     |
|12. 1. Surse de poluare …………………………………………………………………………...………            |71      |
|12. 2. Gestionarea deşeurilor ……….……………………………………………………………………          |73      |
|12.2.1. Tipuri de deşeuri ……………….…………….………………………………..…………..           |73      |
|12.2.1.1. Deşeurile municipale ……….………………………………………                    |73      |
|12.2.1.2. Deşeurile de producţie …..………………………….………..………               |75      |
|                                                                      |77      |
|12.2.1.3. Deşeurile spitaliceşti …………………………………………………….                |78      |
|12.3. Depozitarea deşeurilor ……………………………………………………………………………..          |80      |
|12.4. Aprecieri privind calitatea solului ……………………………………………………………….   |        |
|                                                                      |        |
|Concluzii …………………………………………………………………………………………………………………..…              | 83     |
|Bibliografie ……………………………………………………………………………………………………………..…..           | 84     |