ANALIZA CONDITIILOR GEOLOGICE, GEOCHIMICE SI GEOFIZICE PENTRU EVALUAREA GENERARII, MIGRATIEI SI ACUMULARII PETROLULUI SI GAZELOR NATURALE

 INTRODUCERE.............................................................
.............................................      3
   1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCADRAREA
                   STRUCTURII                 ÎN                 DEPRESIUNEA
GETICĂ......................................................................
      4
      1.                                                         LOCALIZAREA
         STRUCTURII..........................................................
         ............  ...   4
      2.                                                                DATE
         OROHIDROGRAFICE.....................................................
         ..................  ...  5
      3.        ÎNCADRAREA         STRUCTURII         ÎN         DEPRESIUNEA
         GETICĂ............................   5
   2.                            CADRUL                             GEOLOGIC
   REGIONAL..................................................................
   .......  ...   7
     1.      Stratigrafia      zonei      centrale      a       Depresiunii
        Getice........................................  ...   7
     2.      Tectonica       zonei       centrale       a       Depresiunii
        Getice..........................................      ...   11
   3. CARACTERELE PETROLIFER GAZEIFERE
   DIN           ZONA           CENTRALĂ            A            DEPRESIUNII
   GETICE....................................................  ...  13
      3.1.                 Rocile                  sursă                  de
hidrocarburi................................................................
.........   13
      3.2.                Rocile                colectoare                de
hidrocarburi................................................................
.     14
      3.3.                        Rocile                         protectoare
............................................................................
..............   15
      3.4.                                                         Capcanele
............................................................................
...........................  15
      3.5.               Migraţia               şi                acumularea
hidrocarburilor........................................................
16
      3.6.     Procese     fizico     -     chimice     de     formare     a
petrolului.........................................        18           3.7.
Acumulări        petrolifer        gazeifere         ale         Depresiunii
Getice................................. 18
   4.                GEOLOGIA              STRUCTURII               MERIŞANI
   DRĂGANU.................................................    24
                      4.1.                  Stratigrafia                  şi
   litologia.................................................................
   ................... 24
                                                                        4.2.
   Tectonica.................................................................
   ........................................   26
   5. MODELUL FIZICO-GEOLOGIC DE
   ZĂCĂMÂNT.....................................................    30
      5.1 Presiunea şi temperatura de
zăcământ.........................................................   30
              5.2         Rocile         sursa         potenţiale         şi
efective.................................................................
30
          5.3     Calcularea     maturizării     termice      a      rocilor
sursă..............................................      31
      6. CONDIŢIILE DE ACUMULARE A HIDROCARBURILOR
                      PE                 STRUCTURA                 MERIŞANI-
DRĂGANU..............................................................
35
      1.                        Proprietaţile                        rocilor
         colectoare..........................................................
         ............  35
      2.                Vârsta                 şi                 caracterul
         capcanelor..........................................................
         ...........   36
   7. EVALUAREA REZERVELOR DE PETROL ŞI GAZE NATURALE
             DIN       BURDIGALIANUL       STRUCTURII       MERIŞANI       –
   DRĂGANU..............................      37
     1.            Categorii            de            rezerve            de
        hidrocarburi........................................................
        .....    37
     2.   Calculul   resursei   şi   rezervei   de     petrol    şi    gaze
        naturale..............................     38
      CONCLUZII..............................................................
      ...............................................    42