Determinarea borului din ape minerale

1
                                  2 CUPRINS
      INTRODUCERE
      CAPITOLUL 1: APA
              1. CARACTERISTICI
              2. SURSE DE APA
              3. POLUAREA APEI
      CAPITOLUL 2: ISTORICUL BORULUI
      CAPITOLUL 3: RASPANDIRE SI STARE NATURALA
      CAPITOLUL 4: SURSE DE BOR IN ROMANIA
            4.1 MINERALIZATIA DE BOR DE LA BAITA BIHOR
            4.2 MINERALIZATIA DE BOR DE LA BAISOARA
            4.3 APE MINERALE SI GEOTERMALE CU CONTINUT DE BOR
      CAPITOLUL 5: PROPRIETATI FIZICE
            5.1 PROPRIETATI TERMICE
            5.2 PROPRIETATI  MECANICE
            5.3 PROPRIETATI ELECTRICE
            5.4 PROPRIETATI OPTICE
      CAPITOLUL 6: PROPRIETATI CHIMICE
      CAPITOLUL 7: COMPUSII BORULUI
      CAPITOLUL 8 : IMPORTANTA BORULUI
      CAPITOLUL 9: TOXICITATEA BORULUI
      CAPITOLUL10: METODE DE DETERMINARE  A BORULUI
            10.1 METODE DIRECTE SI INDIRECTE
              2. GRAVIMETRIE
              3. VOLUMETRIE
              4. METODE SPECTROMETRICE
        1. METODE SPECTROMETRICE IN DOMENIUL UV- VIZIBIL
           10.4.2 DETERMINAREA SPECTROFLUORIMETRICA A ACIDULUI BORIC
           10.4.3  SPECTROMETRIA  DE  ABSORBTIE  MOLECULARA   IN   DOMENIUL
           ULTRAVIOLET SI VIZIBIL
           10.4.4SPECTROMETRIA DE EMISIE ATOMICA IN VIZIBIL SI  ULTRAVIOLET
           CU ATOMIZARE  SI EXCITARE IN PLASMA CUPLATA INDUCTIV.
       10.4.5DETERMINAREA CONTINUTULUI DE BORAT.  METODA  SPECTROFOTOMETRICA
           CU  h- azometină
              5. TEHNICI ELECTROANALITICE
              6.  DETERMINAREA  BORULUI  PRIN  ANALIZA  INJECTIEI  IN   FLUX
                 FOLOSIND UN DETECTOR DE CONDUCTIVITATE
              7. CROMATROGRAFIA IONICA
      CAPITOLUL 11: PARTEA EXPERIMENTALA
             11.1 INTRODUCERE
             11.2  REZULTATE SI CONCLUZII
      BIBLIOGRAFIE
      Pagini 86