STRATEGII EDUCATIONALE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

CAP. I  PROBLEMATICA LUMII CONTEMPORANE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI  1
  I.1. Educaţia şi provocările lumii contemporane     1
  I.2. Noile tipuri de educaţii     2
  I.3 Educaţia privind protecţia mediului    2
    I.3.1. Criza mediului înconjurător       2
    I.3.2. Surse şi căi de răspândire a poluanţilor   3
    I.3.3 Priorităţi ale economiei mediului ambiant   5
    I.3.4. Conturarea elementelor specifice educaţiei pentru mediul
    înconjurător  6
    Atitudini si valori    6
    Priceperi     6
    Competente    6
    Modele comportamentale 6
CAP II. EDUCAŢIA RELATIVĂ LA MEDIU COMPONENTĂ A EDUCAŢIEI MORAL-CIVICE-
       ECOLOGICE  8
  II.1. Esenţa şi sarcinile educaţiei moral-civice-ecologice   8
   Sarcinile educaţiei moral-ecologice       9
    II.1.1. Formarea conştiinţei moral-ecologice.     9
  II.2. Conţinutul educaţiei moral-civice    11
  II.3. Principiile educaţiei moral-ecologice         15
    II.3.3. Principiul îmbinării respectului cu exigenţa faţă de elevi. 16
  II.4. Metode şi procedee de educaţie moral - ecologică       17
  II.5. Stadiile formării personalităţii morale-ecologice.     23
CAP III SISTEMUL FACTORILOR EDUCAŢIEI PRIVIND PROTEJAREA MEDIULUI
       ÎNCONJURĂTOR        26
  III.1. Familia - factor educativ  26
  III.2. Şcoala - principalul factor educativ         27
  III.3. Instituţiile cultural - educative, factori componenţi
  ai sistemului educativ   28
  III.4. Mass - media - factor educativ      28
  III.5. Întreprinderile economico - industriale şi societăţile comerciale -
  factor educativ 28
CAP IV. CERCETAREA PEDAGOGICĂ PRIVIND EDUCAțIA PENTRU MEDIU    30
  IV. 1.Metode folosite în cercetarea pedagogică      31
  IV.2. Măsurarea rezultatelor. Analiza şi prelucrarea datelor 34
CAP V. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL UNOR ACŢIUNI CONCRETE  37
  V.1.Proiecte şi acţiuni concrete privind protecţia mediului realizate la
  nivel naţional  37
    Proiecte având ca scop educarea şi responsabilizarea populaţiei în
    problemele de mediu    37
  V.2. Proiecte şi acţiuni concrete privind protecţia mediului realizate cu
  comunitatea locală       45
  V.3. Proiecte şi acţiuni concrete privind protecţia mediului de colaborare
  internaţională  49
CAP. VI. CONCLUZII         52
BIBLIOGRAFIE      53
ANEXE
-----------------------
2