Compusi coordinativi in sisteme biologice

CUPRINS
CAP I. Generatori de compuşi coordinativi. Biometale…………………………………3
I.1 Capacitatea ionilor metalici de a forma combinaţii complexe……………...3
I.2 Elemente esenţiale şi microelemente în sistemele biologice…………………..4
CAP II. Liganzi biologici…………………………………………………………………............17
II.1 Generalităţi………………………………………………………………………………………17
II.2 Grupe funcţionale ale aminoacizilor si peptidelor…………………………….18
II.3 Molecule organice cu rol de liganzi………………………………………………….25
CAP III. Proprietăţile combinaţiilor complexe…………………………………………….32
III.1 Stabilitatea ionilor complexati în soluţie………………………………………..32
III.2 Numărul de coordinare şi gradul de formare………………………………….34
III.3 Relaţii între constantele de stabilitate…………………………………………….35
III.4 Tipuri de legături în compuşii metal-organici…………………………………..36
III.5 Procese de înlocuire a ligandului – cinetică şi mecanism………………....39
CAP IV. Compuşi coordinativi din sistemele biologice…………………………………42
IV.1 Generalităţi……………………………………………………………………. …………….42
IV.2 Fierul în sistemele biologice…………………………………………………………….45
IV.3 Cuprul în sistemele biolgice…………………………………………………………….62
IV.4 Zincul în sistemele biolgice………………………………………………………………64
IV.5 Manganul în sistemele biolgice……………………………………………...........65
IV.6 Cobaltul în sistemele biolgice………………………………………………………….65
IV.7 Calciul în sistemele biolgice…………………………………………………………….66
IV.8 Magneziul în sistemele biolgice……………………………………………...........67
IV.9 Rolul pompelor transportoare……………………………………………………….69
IV.10 Combinaţii coordinative cu acţiune antitumorală.Cis-platin .......73
Bibliografie………………………………………………………………………………….............81