Protectia mediului. Perspective globale privind deseurile provenite din echipamente electrice si elec

Cuprins
INTRODUCERE
PROTECTIA MEDIULUI
CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL RECUPERARII SI VALORIFICARII DESEURILOR METALICE DIN
ECHIPAMENTE
 ELECTRICE SI ELECTRONICE
        1. Perspective globale privind deseurile provenite din echipamente
           electrice si electronice
1.2. Clasificarea si distributia metalelor in echipamentele electrice si
electronice
CAPITOLUL II
LEGISLATIA PRIVIND RECUPERAREA DESEURILOR METALICE DIN APARATURA ELECTRICA
SI ELECTRONICA
2.1. Legislatia in vigoare in Uniunea europeana
  2.2 Legislatia in vigoare in Romania
       2.3. Obligatiile producatorilor de EEE
              2.4. Solutii de reducere a impactului
2.5. Evaluarea (analiza) alternativelor
2.6. Sprijinul tehnic in domeniul cercetarii de solutii alternative
2.7. Notiuni de eco-conceptie a produselor
      2.8. Reconceptia produsului (situatia in Uniunea Europeana)
            2.8.1. Cerinte esentiale
CAPITOLUL III
PROPRIETATILE FIZICE, CHIMICE SI MECANICE
ALE MATERIALELOR METALICE DIN APARATURA
SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI ELECTRONICE
3.1. METALURGIA  CUPRULUI
              1. Proprietăţi fizice
              2. Proprietăţi chimice
              3. Proprietăţi mecanice si tehnologice ale cuprului
              4. Baza de materii prime: minerale, minereuri şi concentrate
                 de cupru
      2.2. NICHELUL
2.2.1. Caracteristici atomice
            2.2.2.  Proprietatile electrice si magnetice
3.2.3. Proprietatile termice şi termodinamice
      3.2.4. Proprietatile optice şi acustice
3.2.5. Proprietati chimice
3.2.6. Proprietati mecanice
3.2.7. Proprietati tehnologice
          1. Aluminiul
              1. Generalitati
3.3.2. Proprietaţi fizice şi caracteristicile mecanice
            3.3.3. Proprietaţi chimice
CAPITOLUL IV
TEHNOLOGII DE REDUCERE, RECICLARE, RECUPERARE A DESEURILOR DIN APARATURA
ELECTRICA SI ELECTRONICA
      4.1. Tehnologii generale folosite pentru recuperarea metalelor din
deseuri provenite din echipamentele electrice si electronice
   4.1.1. Planificarea procesului de dezasamblare
      4.1.2. Dezasamblarea in practica
            4.1.2.1. Sortare granulometrica
            4.1.2.2. Separarea magnetica
      4.1.2.3. Separare bazata pe conductivitate electrica
            4.1.2.4. Separarea dupa densitate
      4.1.3. Procedeul mecanic de reciclare a particulelor fine
4.1.3.1 Noi dezvoltari a separatoarelor pe baza de
curent Eddy folosit pentru particule mici
4.1.3.2. Separarea electrostatica Corona
4.1.3.3. Oscilarea
      4.2. Rezultatele studiilor recente privind tehnologiile de reducere,
recuperare a materialelor reciclabile din deseurile provenite din
echipamentele electrice si electronice folosind separarea cu vibratie
verticala
            4.2.1. Materiale si descrierea metodei folosite
      4.2.2.  Observarea separarii
4.2.2.1. Separarea materialelor din echipamentele electrice si electronice
      4.2.2.  Observarea separarii
      4.2.2.1. Separarea materalelor din echipamentele electrice si
electronice
            4.2.3. Concluzii
CAPITOLUL  V
GESTIUNEA SI DEPOZITAREA DESEURILOR
      5.1. Gestiunea deseurilor
            5.1.1 Necesitatea gestiunii deseurilor
      5.1.2. Etapele gestionarii deseurilor
      5.1.2.1 Colectarea deseurilor
   2. Transportul deseurilor
5.1.2.3 Tratarea deseurilor
      5.2. Depozitarea deseurilor
5.2.1. Metode de depozitare
            5.2.1.1. Gropile de gunoi
CAPITOLUL VI
Stadiul actual al cunoasterii bronzurilor cu Aluminiu
1.1. Elemente de aliere in bronzurile cu aluminiu
6.2.  Stadiul actual al cunostintelor cu privire la influenta compozitiei
chimice asupra transformarilor de faza in stare solida si bronzurile cu
aluminiu complexe
6.2.1. Influenta fierului si a nichelului
2.Aliaje cu memoria formei
      2.1. Particularitati de obtinere a AMF
       2.1.1. Topirea si turnarea aliajelor de cupru
      2.2. Aliajele din Cu obtinute prin metalurgia pulberilor
Pagini 72