Cresterea si dezvoltarea matcilor de reproductie

                            1 Cuprins
         CAPITOLUL I
         IMPORTANŢA CREŞTERII MĂTCILOR ÎN PEPIPNIERE PENTRU AMELIORAREA
MATERIALULUI BIOLOGIC ŞI SPORIREA PRODUCŢIEI APICOLE
         CAPITOLUL II
         CARACTERIZAREA  ”STAŢIUNII ZONALE APICOLĂ “MOLDOVA” POIENI
         CAPITOLUL III
         SITUAŢIA ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE PRIVIND TEHNOLOGIA DE
CREŞTERE A MĂTCILOR
         3.1.Vârsta materialului biologic
         3.2. Pregătirea materialului biologic
         3.3. Puterea familiei crescătoare
         3.4. Pregătirea familiei cescătoare
         3.5. Numărul de creşteri repetate
         3.6. Mărimea seriei de creştere
         3.7. Forma, dimensiunile  şi poziţia botcilor
         3.8. Greutatea mătcilor la eclozionare
         3.9. Acceptarea mătcilor  neîmperecheate în nuclee.
2 CERCETĂRI PROPRII
3 CAPITOLUL IV -SCOPUL LUCRĂRII
1 CAPITOLUL V
2 MATERIALUL BIOLOGIC UTILIZAT, TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A MĂTCILOR
         5.1. Materialul biologic utilizat
         5.2. Tehnologia de cestere a mătcilor
3 CAPITOLUL VI –REZULTATE OBŢINUTE
         6.1. Evoluţia factorilor climatici pe parcursul desfăşurării
experienţei
         6.2. Rezultatele acceptării larvelor la transvazarea simplă şi
dublă în familia starter şi în familia crescătoare
         6.3. Greutatea mătcilor la ecoziune
         6.4. Ponta mătcilor obţinute
4 CAPITOLUL VII     -DISCUŢII GENERALE
5 CAPITOLUL  VIII  -CONCLUZII
6 CAPITOLUL  VIII  -BIBLIOGRAFIE
Pagini 56