Exploatarea Padurilor

CAPITOLUL I       4
                             INTRODUCERE       4
                             CAPITOLUL II      7
  CARACTERISTICILE  CONDITIILOR  DE LUCRU  DIN PARCHETUL „ARENA VECHE”   7
  2.1. Amplasarea parchetului si situaţia teritorial administrativa    7
  2.2. Caracteristicile fizico – geografice ale condiţiilor de lucru   11
     2.2.1. Condiţii geomorfologice 11
     2.2.2. Condiţii climatice      12
      2.2.2.1. Regimul termic       12
      2.2.2.2. Regimul pluviometric 13
      2.2.2.3. Evapotranspiraţia    15
      2.2.2.4. Regimul eolian       15
      2.2.2.5. Condiţii hidrologice 16
     2.2.3. Condiţii edafice        16
   2.3. Caracteristicile vegetaţiei 17
   2.4. Caracteristicile silvotehnice aplicate        19
   2.5. Condiţii tehnico-economice de lucru  21
   2.6. Verificarea actului de punere in valoare nr.932 Arena Veche    23
     2.6.1. Metoda clasica de control        23
     2.6.2. Metoda analizei secvenţiale      30
  2.7. Schiţa parchetului  31
  2.8. Structura masei lemnoase de exploatat 33
                            CAPITOLUL III     35
          ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE  35
  3.1. Stabilirea metodei de exploatare      35
  3.2. Stabilirea mărimii suprafeţelor omogene        36
    3.2.1.Coordonatele rectangulare ale vârfurilor poligoanelor ce
    reprezintă suprafeţe omogene    38
    3.2.2.Calculul mărimii suprafeţelor omogene       39
  3.3. Repartizarea masei lemnoase pe suprafeţe omogene        41
  3.4. Stabilirea variantelor de colectare   43
  3.5. Analiza economică a variantelor de colectare propuse    46
    3.5.1.Evaluarea costurilor tehnologice de scos-apropiat pe traseul A-B
    49
    3.5.2.Evaluarea costurilor tehnologice de scos-apropiat pe traseul C-D
    53
    3.5.3.Evaluarea costurilor tehnologice de scos pe traseul G-E       59
    3.5.4.Evaluarea costurilor tehnologice de scos pe traseul C-G -F    63
                            CAPITOLUL IV      68
  DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN  68
                        PARCHETUL ARENA VECHE      68
  4.1. Aspecte generale privind procesul de producţie 68
  4.2. Proiectul tehnico-economic privind exploatarea masei    69
   lemnoase din parchet    69
    4.2.1. Evaluarea costurilor lucrărilor tehnologice         70
    4.2.2. Structura masei lemnoase exploatate        79
    4.2.3. Calculul necesarului de carburanţi şi lubrifianţi   80
    4.2.4. Calculul necesarului de muncitori şi utilaje        82
    4.2.5. Cheltuieli necesare pentru pregătirea parchetului şi desfăşurarea
    lucrărilor tehnologice 84
    4.2.6.Tarife pentru exploatarea masei lemnoase    87
    4.2.7. Costuri de producţie pentru exploatarea masei lemnoase       91
  4.3. Proiectul de execuţie a drumului de vite       92
  4.4. Proiectul de montare-demontare a liniei de funicular    95
  4.5. Proiectul de execuţie a drumului de tractor    103
  4.6 Proiectul de amenajare a platformei primare     108
  4.7. Calculul sortimentelor industriale pentru parchetul     111
     Arena Veche  111Educaţie Sportivă, Lucrări de licenţă,
  4.8.  Calculul valorii masei lemnoase din P 932     112
  4.9. Indici de utilizare a masei lemnoase  114
  4.10. Deşeuri la exploatarea lemnului      115
  4.11.Masuri de economisire a lemnului in exploatarea pădurilor       116
                            CAPITOLUL  V      118
                   MĂSURI DE REDUCERE A PREJUDICIILOR  118
                            CAPITOLUL VI      121
                            PROTECŢIA MUNCII  121
  6.1. Măsuri cu caracter general de protecţie a muncii în exploatări
  forestiere au în vedere următoarele:       123
  6.2. Măsurile de protecţie a muncii la lucrările de recoltare a lemnului
  se referă la următoarele aspecte: 123
    6.2.1.Măsurile de protecţie a muncii la lucrările de colectare a
    lemnului înglobează următoarele:         125
    6.2.2.  Măsuri de protecţie a muncii la lucrările din platforma primară
    130