TERENURILE ABANDONATE DIN JUDETUL BISTRITA –NASAUD SI IMPACTUL LOR ASUPRA MEDIULUI

INTRODUCERE
............................................................................
............................ 3
Capitolul       I.       DEGRADAREA        ŞI        POLUAREA        SOLULUI
...................................... 5
                                     I.1                          Degradarea
............................................................................
...................... 5
      I.2.                         Poluarea                          solului
............................................................................
.............. 7
      I.3.   Cauzele   si   formele   degradarii   si    poluarii    solului
....................................... 9
      I.4.     Clasificarea     degradarii     si      poluarii      solului
................................................ 11
      I.5. Obiectivele lucrarii de licenta ………………………………………...... 17
Capitolul  II.  CONTEXTUL  ŞI  AMPLOAREA  DEGRADĂRII  ŞI  POLUĂRII  SOLULUI
............................................................................
....................................... 17
          II.1.             Gradul             de              degradare
.........................................................................
........ 17
      II.2. Date statistice privind degradarea solului la nivel national  si
mondial .. 18
      II.3.         Factori          ai          degradarii          solului
.................................................................... 25
           II.3.1.                                                Eroziunea
      .......................................................................
      .......... 25
           II.3.2.             Alunecarile             de             teren
      ................................................................. 28
           II.3.3.   Excesul   si   carentele   de    elemente    nutritive
      ............................... 28
           II.3.4.                                                Pesticide
      .......................................................................
      ............ 34
      II.4. Date statistice privind degraradea solului la nivelul  judetului
Bistrita-Nasaud ………………………………………………………………………………..
Capitolul III.  MONITORIZAREA  CALITĂŢII  SOLURILOR  DIN  JUDEŢUL  BISTRIŢA-
NĂSĂUD.                   STUDIU                   DE                    CAZ
.............................................................. 38
      III.1. Situaţia utilizării  îngrăşămintelor  la  nivelul  anului  2007
...................... 39
      III.2.           Produse           pentruprotecţia           plantelor
      .......................................................... 39
CONCLUZII
............................................................................
................................. 42