IMPACTUL APELOR REZIDUALE ALE MUNICIPIULUI IASI ASUPRA MICROBIOTEI RAULUI BAHLUI

INTRODUCERE      ………………………………………………………….4
Cap. I Poluarea apei, “flagel” contemporan   ………………………………7
Cap. II Apele reziduale      …………………………………………..……….9
2.1. Clasificarea apelor reziduale şi a surselor de poluare   …………………9
2.2. Particularităţile apelor reziduale      …………………………………….12
2.3. Categorii de poluanţi   ……………………………………………13
2.4. Influenţa apelor reziduale asupra bazinelor acvatice     ………………..18
2.5. Impactul poluării cu microorganisme asupra omului   ………………..20
2.6. Epurarea apelor reziduale    ……………………………………………23
Cap. III Particularităţile bazinului râului Bahlui ……………………….29
  3.1. Particularităţile fizico – geografice  30
  3.2. Particularităţile chimice   30
  3.3. Particularităţi bacteriologice   31
  3.4. Surse de poluare a râului Bahlui       31
  3.5. Modificările suferite de apa râului Bahlui în urma deversărilor
   reziduale.     32
   3.5.1. Efectul rezidual de la S.C. “COMTOM” S.A.      34
   3.5.2. Efluentul rezidual de la S.C. “ANTIBIOTICE” S.A. IAŞI.    35
Cap. IV Materiale şi metode de cercetare     ………………………………42
  4.1. Prelevarea probelor.  42
  4.2. Metode de lucru.      42
   4.2.1. Determinarea O2 dizolvat.     42
   4.2.2. Determinarea substanţei organice.  43
   4.2.3. Determinarea microflorei proteolitice.   43
   4.2.4. Determinarea microflorei amonificatoare.       44
   4.2.5. Determinarea microflorei aerobe.   44
   4.2.6. Determinarea microflorei anaerobe.       45
   4.2.7. Determinarea numărului de germeni coliformi.   45
Cap. V Rezultate şi discuţii.     ……………………………………………47
CONCLUZII   …………………………………………………………64
BIBLIOGRAFIE     …………………………………………………………67