FORMAREA SI DEZVOLTAREA DE BIOFILM MICROBIAN PE SUPRAFETELE MATERIALELOR DE AMPRENTA UTILIZATE IN REABILITAREA IMPLANTO-PROTETICA

                                   CUPRINS
|Introducere                                                        |3     |
|I. Placa dentara microbiana – factor de contaminare al amprentelor |4     |
|in reabilitarea implanto-protetica                                 |      |
| 1. Placa bacteriana dentara – biofilm natural                     |4     |
| 2. Etapele formarii placii bacteriene                             |6     |
| 3. Clasificarea placii bacteriene                                 |9     |
| 4. Enumerarea celor mai patogene specii bacteriene                |12    |
|II. Tipuri de amprente si materiale de amprenta utilizate in       |21    |
|reabilitarea implanto-protetica                                    |      |
| A. Materiale de amprenta                                          |22    |
| B. Tipuri de amprenta                                             |29    |
|III. Contaminarea microbiana a materialelor de amprenta            |35    |
|IV. Formarea si dezvoltarea de biofilm microbian pe materialele de |40    |
|amprenta                                                           |      |
| A. Materiale si metoda                                            |42    |
| B. Rezultate                                                      |46    |
| C. Discutii                                                       |58    |
|V. Protocoalele de lucru privind decontaminarea amprentelor        |61    |
|Concluzii                                                          |64    |
|Bibliografie                                                       |70    |
Prezentare power point