Impactul asupra mediului a depozitarii controlate a deseurilor menajere romanesti

|[pic]                                                                         |
|[pic]                                                                         |
   |CAPITOLUL II                                                       |51       |
|LEGISLAŢIA ŞI STRATEGIA ROMÂNIEI PRIVIND DEŞEURILE MENAJERE        |         |
   | CAPITOLUL III  - DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR      MENAJERE|64      |
|CU RECUPERARE DE BIOGAZ                                            |        |
|[pic]                                                                        |
   |CAPITOLUL IV                                                      |113     |
|BILANŢ MATERIE  - ENERGIE                                         |        |
|[pic]                                                                      |
   |CAPITOLUL V  - ANALIZA ENERGETICĂ, ECONOMICĂ ŞI DE IMPACT ASUPRA  |129       |
|MEDIULUI                                                          |          |
|[pic]                                                                       |
-----------------------
|CAPITOLUL I                                                       |3        |
|MANAGEMENTUL DEŞEURILOR MENAJERE ROMÂNEŞTI                        |         |
|FILIERE DE TRATARE A DEŞEURILOR                                   |65      |
|Alegerea procedeelor de tratare                                   |65      |
|Filiere de metanizare                                             |76      |
|DEPOZITAREA CONTROLATA                                            |78      |
|FACTORI CARE INFLUENTEAZA PRODUCTIA DE BIOGAZ                     |102     |
|DOMENII DE UTILIZARE ALE BIOGAZULUI                               |110     |
|STABILIREA OBIECTIVELOR                                          |114     |
|BILANŢUL MATERIE – ENERGIE                                       |115     |
|BILANŢUL MATERIE - ENERGIE PENTRU DEPOZITAREA CONTROLATĂ CU      |116     |
|RECUPERARE DE BIOGAZ – IRIDEX                                    |        |
|ESTIMAREA CANTITĂŢILOR DE METAN ŞI DE CO2  REZULTATE ÎN URMA     |118     |
|DEPOZITĂRII CONTROLATE A DEŞEURILOR MENAJERE                     |        |
|ANALIZA LIXIVIATULUI                                             |121     |
|STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE ŞI SPECIFICE ÎN GESTIUNEA       |130      |
|DEŞEURILOR                                                       |         |
|ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ ŞI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI  A        |133      |
|DEPOZITULUI CONTROLAT IRIDEX BUCUREŞTI                           |         |
|ASPECTE ALE GESTIUNII DESEURILOR MENAJERE PENTRU JUDETELE ARGES  |136      |
|SI PRAHOVA – STUDIU DE CAZ                                       |         |
|ELABORAREA BILANŢURILOR DE CONSECINŢE ECOLOGICE ALE FILIERELOR DE|138      |
|TRATARE A DEŞEURILOR MENAJERE                                    |         |
|ANALIZA BILANŢULUI ECOLOGIC A FILIEREI DEPOZITARE CONTROLATA CU  |142      |
|RECUPERARE DE ENERGIE                                            |         |
|ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ                                        |145      |
|CONCLUZII FINALE                                                 |148      |
|INTRODUCERE                                                       |4       |
|DEFINIREA DEŞEURILOR                                              |5       |
|MANAGEMENTUL DEŞEURILOR MENAJERE                                  |6       |
|COMPOZIŢIA DEŞEURILOR MENAJERE                                    |18      |
|CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE DEŞEURILOR MENAJERE               |26      |
|DEŞEURILE MENAJERE - ELEMENTE POLUANTE ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  |37      |
|ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE                                       |42      |