STUDII PRIVIND CALITATEA APELOR DIN

CAPITOLUL 1
GENERALITĂŢI
1.1. INTRODUCERE
1.2. DIRECTIVA CADRU A APEI
1.3. MONITORIZARE
1.3.1. Monitorizarea de supraveghere
1.3.2. Monitorizarea operaţională
1.3.3. Monitorizarea de investigaţie
1.4. SECŢIUNI DE REFERINŢĂ – SECTOARELE
1.5. STANDARDE FIZICO-CHIMICE
1.6. STANDARDE BIOLOGICE
CAPITOLUL 2
APA ÎN NATURĂ
2.1. NOŢIUNI GENERALE
2.2. CERINŢE ŞI CONSUMATORII DE APĂ
2.3. CLASIFICAREA SANITARĂ A APELOR
2.4. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR
CAPITOLUL 3
POLUAREA APELOR
3.1. POLUAREA NATURALĂ
3.2. POLUAREA ARTIFICIALĂ
3.2.1. Poluarea artificială fizică
3.2.2. Poluarea artificială chimică
CAPITOLUL 4
CALITATEA APELOR DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
4.1. RESURSE DE APĂ
4.2. PRELEVĂRILE DE APĂ
4.2.1. Principalele folosinţe în judeţul Bistriţa-Năsăud
4.3. MECANISMUL ECONOMIC ÎN DOMENIUL APELOR
4.4. APELE DE SUPRAFAŢĂ
5.5. Starea lacurilor
4.6. APELE SUBTERANE
4.7. ZONE SENSIBILE
4.8. ZONE VULNERABILE
4.9. APELE UZATE
4.10. METODE DE DETERMINARE A PRINCIPALILOR INDICI DE CALITATE
CAPITOLUL 5
PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE A APELOR ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CAPITOLUL 6
LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL APELOR
6.1. CADRUL LEGAL
6.2. Cadrul instituţional
CAPITOLUL 7
RECOMANDĂRI
7.1. GENERALITĂŢI
7.2. MONITORIZAREA BIOLOGICĂ
7.3. MONITORIZAREA FIZICO-CHIMICĂ
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
96 pagini