Analiza caracteristicilor filierei legumelor

Cuprins
Introducere
Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare
                       1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în
structurile de exploatare ale agriculturii
1.1.1. Resursele funciare
1.1.2. Structurile de exploatare
1.1.3.   Stocul de capital fix şi investiţiile,
1.1.4.  Consumurile intermediare
1.1.5. Resursele de muncă
Capitolul 2 . Transformari  importante  în producţia agricolă din tara
noastra.
2.1.Producţia vegetală a avut o evoluţie fluctuantă în perioada de
tranziţie, în strânsă legătură cu variaţiile climatice, suprafeţele
cultivate şi politicile agricole.
2.2. Sectorul zootehnic
2.3.Cererea şi consumul
2.3.1.Factorii cererii de consum
2.3.2. Veniturile şi cheltuielile populaţiei
2.3.2. Consumul alimentar în unităţi fizice
2.4.  Corelaţia venit – consum
2.5. Preţurile produselor agricole
2.5.1. Particularităţile formării preţurilor agricole
2.5.2. Metode şi tehnici de fundamentare a preţurilor produselor agricole
la nivel microeconomic
 2.5.3. Tipologii de preţuri
2.5.4. Mecanisme de intervenţie şi evoluţia preţurilor agricole
2.6. Subvenţiile agricole
2. 7. Schimbări în comerţul exterior
2.8. Dimanica politicilor comerciale
2.9. Exporturile agroalimentare
210. Importul agroalimentar
Capitolul   3. Analiza caracteristicilor  filierei legumelor
 3.1. Caracteristicile filierei
3.2. Producătorii de legume
3.3.Cheltuielile de producţie
3.4. Recoltarea, colectarea şi transportul
3.5. Comercializarea legumelor proaspete
2.6.  Exportul şi importul de legume proaspete
3.6.Consumul de legume proaspete
3.7.Balanţa legumelor în România
2.8.  Industria de prelucrare
     9. Acţiuni pe filiera legumelor în vederea aderării la Uniunea
        Europeană
Bibliografie
Pagini 84