Aspecte tehnico-economice privind utilizarea energiei regenerabile

                 CUPRINS:
              Capitolul 1.  STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE
                         SPECIALITATE.............4
1. Surse regenerabile de energie: noţiuni generale.........4
   1.1.1  Stadiul surselor  regenerabile pe plan
mondial….......................................4
   1.1.2  De ce biogaz? Ce este biogazul? …………........................7
   1.1.3  Acţiunea „Biogaz”. Situaţia în ţările europene ...............12
1.2  Producerea si utilizarea biogazului pentru obţinerea de energie
...........18
       1.2.1  Producerea şi valorificarea
biogazului....................................................18
       1.2.2  Factorii care influenţează producţia de biogaz ........21
Capitolul 2.  CONSIDERAŢII GENERALE…………….28
 2.1  Cadrul legislativ specific din România şi UE …………….................28
        2.1.1  Directiva UE 2004-8-EC privind promovarea cogenerării
.............28
 2.2  Strategia energetică a României pe termen mediu (2003-2015)
.........................37
Capitolul 3.  SOLUŢII TEHNICO-ECONOMICE DE COGENERARE…....40
 3.1  Principiul cogenerării.  Descrierea unei unitaţi de
cogenerare.....................40
 3.2  Cogenerarea în România …………………….....................43
 3.3  Tehnologii tradiţionale de cogenerare
...............................45
         3.3.1  Cogenerare cu turbină cu abur ...........................45
         3.3.2  Cogenerare cu turbină cu gaze …………......................47
         3.3.3  Cogenerare cu motoare cu combustie internă
..................................48
         3.3.4  Cogenerare cu ciclu combinat abur-gaze
................................50
  3.4  Diferite modele de instalaţii de biogaz. Exemple realizate în
România…51
         3.4.1  Instalaţii mici de biogaz de 5 şi 10 m³ ……………………....51
         3.4.2  Instalaţii de capacitate mijlocie
................………………………...53
         3.4.3  Instalaţii mari de biogaz  ....………………………………………..57
Capitolul 4.  PROIECTAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ŞI
TERMICĂ BAZAT PE POTENŢIAL DE BIOGAZ .... 59
1. Locaţia
   .........................................................................
   .....................................59
2. Stabilirea potenţialului fermei
   agricole........................................................60
3. Consum de energie electrică şi
   termică....................................................62
4. Stabilirea necesarului de biogaz pentru energie termică şi
   electrică............62
   4.4.1  Necesarul de energie termică pentru prepararea
   hranei.............................63
   4.4.2  Necesarul de energie termică pentru încălzirea apei
   menajere...................64
   4.4.3  Necesarul de energie termică pentru încălzirea
   locuinţei............................64
   4.4.4  Necesarul de energie
   electrică................................................................
   ...65
4.5  Determinarea parametrilor sistemului
...........................................67
   4.5.1  Stabilirea schemei
   generale.................................................................
   ...........67
   4.5.2  Criterii de alegere şi dimensionare a instalaţiei de
   biogaz........................67
   4.5.3  Predimensionare
   fermentator..............................................................
   .....70
       4.5.4  Stabilirea soluţiei pentru grupul maşină termică-generator
electric............71
       4.5.5  Alegerea generatorului
electric.............................................................73
       4.5.6  Evaluarea fluxurilor energetice (energie termică, energie
electrică).........75
       4.5.7  Calculul randamentului
.............................................................77
       Concluzii
............................................................................
......................................77
Capitolul 5.   ASPECTE ECONOMICE. EVALUAREA DE COSTURI
5.1  Determinarea tarifului la sursa de referinţă şi evoluţia
acestuia..................78
       5.1.1  Determinarea ratei de creştere a tarifului de referinţă la
electricitate şi energie th........78
       5.1.2  Efectul apropierii sursei de referinţă de locul de
amplasament al sursei noi.................79
5.2  Alegerea duratei de studiu în calculele eficienţei
investiţiilor.......................80
5.3  Determinarea preţului de cost al energiei electrice şi termice produse
în instalaţiile de
cogenerare..................................................................
.....................82
       5.3.1  Preţul de cost al energiei produse în instalaţiile de
cogenerare................82
       5.3.2  Analiza factorilor ce determină rentabilitatea unui proiect
de cogenerare.......83
       5.3.3  Analiza numerică a eficienţei economico-financiară a
proiectelor de cogenerare........86
       5.3.4  Analiza sensibilităţii rentabilităţii proiectelor de
cogenerare la variaţia factorilor
incerţi.....................................................................
...89
Concluzii...................................................................
..................................................90
BIBLIOGRAFIE