Tehnologia moraritului- dimensionare sectie de obtinere a alcoolului rafinat din porumb

  |1. Titlul proiectului                                                |5   |
|1.1. Denumirea obiectului proiectului                                |5   |
|1.2. Capacitatea de producţie                                        |5   |
|2. Generalităţi                                                      |6   |
|2.1. Scurt istoric şi aspecte ale procesării alcoolului în România   |6   |
|2.2. Analiza comparativă a tehnologiilor din ţară şi stăinătate      |6   |
|2.3. Justificarea necesităţii temei alese                            |9   |
|3. Scheme tehnologice de obţinere a alcoolului rafinat               |11  |
|4. Principalele caracteristici ale materiilor prime şi auxiliare     |12  |
|4.1. Clasificarea materiilor prime                                   |12  |
|4.2. Porumbul, generalităţi şi compoziţia chimică                    |12  |
|4.3. Materii auxiliare                                               |16  |
|4.3.1. Preparate enzimatice microbiene                               |16  |
|4.3.2. Antispumanţi                                                  |19  |
|4.3.3. Antiseptici şi dezinfectanţi                                  |19  |
|4.3.4. Apă                                                           |20  |
|4.3.5. Energie electrică şi abur                                     |21  |
|5. Pregătirea materiei prime                                         |21  |
|5.1. Recepţia porumbului                                             |21  |
|5.2. Precurăţirea porumbului                                         |21  |
|5.3. Măcinarea porumbului                                            |21  |
| 5.4. Etapele procesării alcoolului rafinat                          |22  |
|6. Obţinerea plămezii dulci                                          |22  |
|6.1. Teoria procesului de plămădire                                  |22  |
|6.2. Instalaţii de plămădire                                         |23  |
|6.3. Conducerea şi controlul fierberii                               |25  |
|7. Zaharificarea materiilor prime amidonoase                         |26  |
|7.1. Procese biochimice şi enzimatice care au loc la zaharificare    |26  |
|7.2. Procesul de zaharificare                                        |31  |
|7.3. Instalaţii de zaharificare                                      |33  |
|8. Fermentarea plămezii dulci                                        |34  |
|8.1. Pregătirea drojdiei pentru fermentare                           |34  |
|8.2. Prepararea şi prefermentarea plămezii speciale de drojdii       |36  |
|8.3. Utilizarea drojdiei comprimate la fermentare                    |36  |
|9. Fermentarea plămezii principale                                   |38  |
|9.1. Fazele fermentării                                              |38  |
|9.2. Conducerea fermentării                                          |39  |
|9.3. Controlul fermentaţiei                                          |40  |
|9.4. Linurile de fermentare                                          |41  |
|9.5. Spălarea dioxidului de carbon                                   |43  |
|9.6. Prinderea spumei                                                |43  |
|10. Distilarea şi rafinarea                                          |44  |
|10.1. Distilarea plămezii                                            |44  |
|10.1.1. Compoziţia plămezii fermentate                               |44  |
|10.1.2. Bazele teoretice ale procesului de distilare                 |44  |
|10.1.3. Distilarea plămezii fermentate                               |47  |
|10.1.4. Instalaţii de distilare                                      |47  |
|10.2. Rafinarea alcoolului brut                                      |49  |
|10.2.1. Compoziţia chimică a alcoolului brut                         |49  |
|10.2.2. Procedee de rafinare                                         |50  |
|10.2.3. Instalaţii de rafinare discontinuă                           |50  |
|10.3. Depozitarea alcoolului rafinat şi a subproduselor              |52  |
|10.4. Caracteristicile alcoolului rafinat şi a subproduselor         |52  |
|11. Schema controlului de fabricaţie                                 |53  |
|12. Schema HACCP                                                     |55  |
|13.Bilanţul de materiale                                             |56  |
|13.1.Simboluri                                                       |56  |
|13.2.Caracteristici fizico-chimici                                   |58  |
|13.3.Calculul debitului masic orar de alcool rafinat                 |59  |
|13.4.Bilanţul pentru fiecare operaţie                                |59  |
|13.5.Calculul debitelor masice şi a compoziţiilor acestora           |77  |
|13.6.Verificarea închiderii bilanţului de materiale                  |80  |
|14.Bilanţul termic                                                   |80  |
|15.Bilanţul energetic                                                |89  |
|16.Utilaje şi instalaţii tehnologice                                 |89  |
|16.1.Dimensionarea tehnologică                                       |89  |
|16.2.Lista utilajelor                                                |100 |
|17.Eficienţa economică                                               |100 |
|18.Echipamente şi norme de protecţie a muncii                        |102 |
|Concluzii                                                            |105 |
|Bibliografie                                                         |106 |
|Anexe                                                                |    |