Combaterea integrata a buruienilor din principalele culturi

      CUPRINS
CAP.I Importanţa şi necesitatea problemei luate în studiu
      1.1 Pagubele provocate de buruieni producţiei vegetale
      1.2 Aspecte de ordin social  şi  economic  determinate  de  combaterea
      chimică a buruienilor
CAP.II  Cercetări  în  ţară  şi  strainătate  privind  problema   luată   în
           studiu
CAP.III Descrierea cadrului natural
      3.1 Aşezarea geografică
      3.2 Regimul temperaturilor
      3.3 Regimul precipitaţiilor
      3.4 Regimul vânturilor
      3.5 Aspectul pedologic
      3.6 Aspectul geomorfologic
      3.7 Aspectul hidrologic
      3.8 Vegetaţia
CAP.IV Aspecte economico-organizatorice
      4.1 Scurt istoric
      4.2 Mijloacele de producţie
      4.3 Modul de folosinţă a terenului la S.C. Prodagro S.A. Zorleni
      4.4 Organizarea muncii şi a Fermei vegetale "Sârbi"
CAP.V Determinarea gradului de îmburuienare
      5.1 Determinarea rezervei de seminţe de buruieni din sol
      5.2 Evaluarea gradului de îmburuienare
            5.2.1 Metoda vizuală
            5.2.2 Metoda numerică
            5.2.3 Metoda cantitativ-gravimetrică
      5.3 Întocmirea harţilor de îmburuienare
CAP.VI Combaterea buruienilor din principalele culturi la ferma
      "Sârbi"
       6.1  Consideraţii  generale  privind   combaterea   buruienilor   din
culturile agricole
            6.1.1 Metode preventive de combatere a buruienilor
            6.1.2 Metode agrotehnice de combatere a buruienilor
            6.1.3 Metode chimice de combatere a buruienilor
            6.1.4 Metode biologice de combatere a buruienilor
      6.2 Combaterea buruienilor din principalele culturi la ferma "Sârbi"
            6.2.1 Combaterea buruienilor din cultura de grâu
            6.2.2 Combaterea buruienilor din cultura de porumb
            6.2.3 Combaterea buruienilor din cultura de floarea soarelui
CAP.VII Concluzii generale
      Bibliografie
Pagini 68