Flora si vegetatia padurii de fag din zona Codrului

CUPRINS
INTRODUCERE …………………………………………………………..      1
CAP.I.CADRUL FIZICO GEOGRAFIC AL REGIUNII STUDIATE……       3
      1.1.Delimitarea teritoriului cercetat……………………………….   3
      1.2.Structura petrografică………………………………………….    4
      1.3.Reţeaua hidrografică…………………………………………..     4
      1.4.Solurile…………………………………………………………..      5
      1.5.Clima…………………………………………………………….   8
CAP.II.ISTORICUL CERCETĂRILOR BOTANICE EFECTUATE PE
        CULMEA CODRULUI ŞI REGIUNILE ÎNVECINATE…………      10
CAP.III.ANALIZA FITOGEOGRAFICĂ, ECOLOGICĂ ŞI
         BIOECONOMICĂ A FLOREI………………………………….. 12
      3.1.Condiţiile fitotaxonomice……………………………………..      12
      3.2.Plante spontane cu importanţă economică………………..      15
CAP.IV.VEGETAŢIA MUNŢILOR CULMEA CODRULUI……………     17
      4.1.Metoda de cercetare………………………………………… 17
      4.2.Caracterizarea generală a vegetaţiei………………………  20
      4.3.Caracterizarea asociaţiilor vegetale………………………. 22
           4.3.1.Symphyto Cordato-Făgetum silvaticae…………..    22
           4.3.2.Carpino-Făgetum silvaticae……………………….   33
CONCLUZII……………………………………………………………...     44
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………….     45