Efectele Poluantilor din Atmosfera asupra Organismului Uman

CUPRINS:
1.Aerul si importanta lui…………………………………………… 4
  1. Natura si structura atmosferei………………………………...5
  2. Compozitia atmosferei………………………………………..7
2.Poluarea atmosferei,surse de poluare si poluantii aerului………...7
   2.1 Tipuri de poluare……………………………………………..11
         2.1.1 Poluarea cu monoxid de carbon………………………..11
         2.1.2 Poluarea cu dioxid de carbon…………………………..12
         2.1.3 Poluarea cu oxizi ai azotului…………………………...12
         2.1.4 Poluarea cu dioxid de sulf-depunerile acide…………...13
         2.1.5 Smogul fotochimic……………………………………..13
        6. Freonii-gaura de ozon…………………………………14
        7. Fumul de tigara………………………………………..14
        8. Poluarea cu compusi organici…………………………15
        9. Poluarea cu metale si compusii acestora………………15
             1. Plumbul si compusii sai…………………………15
             2. Mercurul…………………………………………15
             3. Aluminiu…………………………………………15
             4. Cadmiul………………………………………….15
       10. Poluarea cu particule solide……………………………15
3.Efectele poluantilor din atmosfera asupra organismului uman si asupra
mediului…………………………………………………………….17
   3.1 Efectele poluarii cu monoxid de carbon………………………17
   3.2 Efectele poluarii cu dioxid de carbon…………………………18
   3.3 Efectele poluarii cu oxizi ai azotului………………………….18
   3.4 Efectele poluarii cu dioxid de sulf…………………………….19
   3.5 Efectul smogului fotochimic…………………………………..19
   3.6 Efectul degradarii stratului de ozon……………………………20
   3.7 Efectul fumatului………………………………………………20
   3.8 Efectele compusilor organici…………………………………..25
   3.9 Efectele poluarii cu metale si compusii acestora………………25
         3.9.1 Efectele poluarii cu plumb……………………………….25
         3.9.2 Efectele poluarii cu mercur………………………………26
         3.9.3 Efectele poluarii cu aluminiu…………………………….26
         3.9.4 Efectele poluarii cu cadmiu………………………………27
4.Analiza calitatii aerului…………………………………………….27
5.Masuri de combatere ale aerului….…………………………………29
   5.1 Masuri de combatere a poluarii cu monoxid de carbon…………29
   5.2 Masuri de combatere a poluarii cu dioxid de carbon……………29
   5.3 Masuri de combatere a poluarii cu oxizi ai azotului…………….30
   5.4 Masuri de combatere a poluarii cu dioxid de sulf……………….30
   5.5 Masuri de combatere a smogului fotochimic……………………31
    5.6 Masuri de protectie a stratului de ozon………………………….31
    5.7 Masuri de combatere a fumatului……………………………….32
6.Massuri de protectia muncii in laboratorul de chimie……………….34
7.Concluzii……………………………………………………………..36
   7.1 Combaterea poluarii……………………………………………...36
   7.2 Combaterea poluarii atmosferice…………………………………37
   7.3 Actiuni guvernamentale pentru combaterea poluarii…………….38
   7.4 Cum am putea contribui pentru combaterea poluarii…………….38
   7.5 Zone critice sub aspectul poluarii atmosferice in Romania………39
Bibliografie……………………………………………………………..42