Cercetare de Marketing Reciclarea Menajului

1. STRÂNGEREA INFORMAŢIILOR ŞI EVALUAREA CERERII PIEŢEI.............   ..6
          1.1.  Componentele  unui  sistem  modern  pentru   informaţii   de
marketing........ ...........6
               1.2.       Sistemul       informaţional       intern       de
marketing.........................................................9
         1.3. Sistemul de inteligenţă marketing
                         (sistemul         de         supraveghere         a
mediului).........................................................10
             1.4.      Sistemul      suport      pentru      decizii      de
marketing......................................................12
2.                 SISTEMUL                 CERCETĂRILOR                  DE
MARKETING.....................................................13
         2.1. Rolul cercetărilor de
marketing...................................................................
.......13
         2.2. Tipologia cercetărilor de
marketing...................................................................
.16
                  2.2.1 Cercetări documentare
..................................................................16
                  2.2.2 Cercetări
cantitative.................................................................
............17
                  2.2.3 Cercetări
calitative..................................................................
.............17
         2.3. Sfera cercetărilor de
marketing...................................................................
........18
         2.4. Realizarea unei cercetări de marketing
..............................................................19
                  2.4.1 Realizarea cercetării de către un institut
specializat............................19
                  2.4.2 Realizarea cercetării de către departamentul
                                               intern                     de
marketing...................................................................
.......20
               2.5.       Procesul       cercetării       de       marketing
..................................................................20
3.                  ETAPELE                  CERCETĂRII                   DE
MARKETING..............................................................21
             3.1.     Definirea     problemei     şi     a      obiectivelor
cercetării..................................................21
                   3.2.           Elaborarea           planului           de
cercetare..........................................................
..............22                    3.2.1 Prezentarea  concisă  a  problemei
de cercetare...................................       .23
           3.2.2      Lista      informaţiilor      dorite       a       fi
           obţinute..................................................23
           3.2.3         Calendarul         de         realizare          a
           cercetării......................................................2
           4
                     3.3.4     Stabilirea     surselor     de     informaţii
   ......................................................25
                         3.3.5         Planul         de         eşantionare
   ..........................................................................
   .25
                        3.3.6       Metode       de        culegere        a
   datelor.................................................
   ...............27
                         3.3.7        Instrumente        de        cercetare
   ......................................................................28
                         3.3.8         Mijloacele         de         contact
   ..........................................................................
   .29
                     3.4.              Prezentarea              rezultatelor
.......................................................................
...............30
4.                                                              CHESTIONARUL
............................................................................
................................31
                                   4.1.                           Redactarea
chestionarului..............................................................
......   ...............31
                                    4.2.                            Dinamica
întrebărilor................................................................
............      ...............32
5. CARACTERISTICILE UNEI BUNE CERCETĂRI DE MARKETING.................. ..36
6. STUDIU DE CAZ
         “  Atitudimea brasovenilor fata de returile menajere si
depozitarea
    Acestora”................................................................
   ...... ........................................38
              6.1.      Ipotezele      si       obiectivele       cercetarii
...................................................................39
                               6.1.1          Ipotezele           cercetarii
..........................................................................39
                                         6.1.2                     Ipotezele
statistice..................................................................
............ 40
                            6.1.3           Obiectivele           cercetarii
.......................................................................40
             6.2  Consideratii privind aspectele calitative ale
investigatiei...................................42
                  6.2.1 Tipuri de investigatii calitative,  posibile  pentru
tema de
                                           cercetare                  aleasa
............................................................................
................42
                      6.2.2 Exemplificare concreta a unei metode de  analiza
calitativa avand in
                                              vedere                    tema
aleasa......................................................................
.................43.
                                    6.3.                         Proiectarea
cercetarii..................................................................
........................ 44
                  6.3.1 Tipul cercetarii si metoda  de  obtinere  a  datelor
primare .....................44
                  6.3.2 Consideraţii privind elaborarea
chestionarului.....................................46
                      6.3.2.1     Tipuri     de     întrebari      utilizate
...............................................................46
                  6.3.2.2 Ordinea de aranjare a
întrebărilor......................................................47
                  6.3.2.3 Tipuri de scale utilizate pentru fiecare
întrebare ...............................47
                   6.3.3  Consideraţii  metodologice  privind   eşantionarea
..................................48
                   6.3.3.1   Populaţia   cercetată   şi   mărimea   acesteia
............................................48
                      6.3.3.2      Stabilirea      marimii      esantionului
.........................................................48
                  6.3.3.3 Alegerea unităţii de observare, de eşantionare  şi
de analiză............. 49
                         6.3.3.4    Alegerea    metodei    de    eşantionare
.......................................................50
                             6.3.3.5.     Asigurarea     reprezentativitatii
esantionului.........................................51
                            6.3.3.6.     Planificarea     activitatii     de
teren............................................................51
                         6.3.3.7. Masuri preconizate menite sa conduca la
reducerea erorii aleatoare si a
                                                                    erorilor
sistematice.................................................................
..........................52
      7.ANALIZA
      CHESTIONARULUI.........................................................
      .......................................53
      8.CONCLUZII............................................................
      ...............................................95
Anexe.......................................................................
....................................         ............................97
REFERINŢE
BIBLIOGRAFICE...............................................................
..........................106