Flora si vegetatia padurii de gorun din regiunea

CUPRINS
Introducere                                                   1
Cap.I.Descrierea Fizico-Geografică a regiunii                       2
      1.1.Relieful şi substratul pedogenetic                  2
      1.2.Solurile                                                  3
      1.3.Clima                                                     11
      1.4.Hidrografia                                               11
Cap.II. Descrierea florei şi vegetaţiei gorunetelor                 13
      2.1.Descrierea generală a vegetaţiei                    13
      2.2.Metoda de cercetare                                       15
      2.3.Enumerarea taxonomilor de cormofite din
            gorunetele regiunii Tihău                               17
      2.4.Analiza floristică a gorunetelor                          20
      2.5.Conspectul asociaţiilor vegetale                          21
      2.6.Caracterizarea asociaţiilor vegetale                      21
            2.6.1.Carpino-Quercetum petrae Borza 1941          21
            2.6.2.Quercetum petraeae-ceris Soό 1957-1969 29
Cap.III.Potenţialul economic al gorunetelor                   38
Concluzii                                                           41
Bibliografie                                                        43