IMPACTUL CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE ASUPRA MEDIULUI

 !.Introducere
  2.IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA INFLUENŢEI CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE ASUPRA
  MEDIULUI
  3. EFECTELE BARĂRII CURSURILOR DE APĂ
  3.1. Efecte ecologice în zona lacului de acumulare  6
  3.2. Efecte în bazinul din amonte de lac   10
  3.3. Efecte în bazinul hidrografic din aval de lac  10
  3.4. Alte efecte ecologice        12
  3.5. Refacerea echilibrului ecologic       13
  4.1. Măsuri necesare la concepţia şi proiectarea amenajărilor hidrotehnice
  13
    4.1.1. Măsuri conceptuale în etapa de proiectare a lucrărilor.      13
    4.1.2. Măsuri constructive şi funcţionale         15
  4.2. Mǎsuri în etapa de exploatare         17
    4.2.1. Asigurarea circulaţiei peştilor din bieful aval spre zonele din
    amonte de captare      17
  4.3. Măsuri privind regimul de exploatare  20
  4.4. Alte măsuri penru amelioarea efectelor ecologice        21
  5.1. Modificarea morfologiei albiilor şl lacurilor  22
    5.1.1. Colmatarea lacurilor de acumulare 22
    5.1.2. Diminuarea aportului de aluviuni în aval   27
    5.1.3. Colmatarea albiilor din aval      28
  5.2. Efecte regionale    29
    5.2.1. Riscul de cedare al barajelor     29
    5.2.2. Seismicitatea indusă     30
    5.2.3. Alunecări de teren       31
    5.2.4. Modificarea locală a climatului   34
  5.3. Calitatea apei      34
    5.3.1. Importanţa problemei     34
    5.3.2. Factorii care determină calitatea apei     35
    5.3.3. Măsuri pentru ameliorarea calităţii apei   35
  5.4. Influenţe asupra apelor subterane     37
    5.4.1. Zonele din amonte de secţiunea de barare   37
    5.4.2. Zonele din aval de secţiunea de barare     38
    5.4.3. Probleme speciale        39
  5.5. Afectarea peisajului         40
    5.5.1. Consideraţii generale    40
    5.5.2. Efecte ale construcţiilor hidrotehnice asupra peisajului     40
    5.5.3. Măsuri pentru ameliorarea peisajului       41
  6.1. Bazine de retenţie pentru apele reziduale sau materiile depuse
  hidraulic       43
    6.1.1. Bazine de apă caldă      43
    6.1.2. Bazine de retenţie a substanţelor poluante şl deşeurilor lichide
    44
    6.1.3. Iazuri de decantare      45
    6.1.4. Lucrări hidrotehnice subterane    48
    6.1.5. Canale hidrotehnice      49
    6.1.6. Construcţii de canalizare şi epurare a apelor       50
    6.1.7. Construcţii de recuperare a unor terenuri imersate sau inundabile
    51
    6.1.8. Construcţii portuare şl costiere  53
7. DEFINIREA CORPURILOR DE APǍ PUTERNIC MODIFICATE    54
  7.1. Referinţe si interpretări ale Directivei Cadru privind Apa transpusǎ
  în Legea Apelor nr. 107/1996 cu completǎrile şi modificǎrile ulterioare.
  54
  7.2. Etapele necesare pentru desemnarea corpurilor de apǎ puternic
  modificate      55
  7.3. Criteriile de desemnare a corpurilor de apǎ puternic modificate 57
                                        8. STUDIU DE CAZ       60
  8.1. Efectele barajului Aswan asupra mediului       60
    8.1.1. Efectele benefice ale barajului.  61
    8.1.2. Efectele negative ale barajului   61
    8.1.3. Efecte în aval  63
    8.1.4. Discuţii        64
    Bibliografie.....................................67