Cercetari privind efectele hipertiroidismului experimental la gaina

1. Partea întâi: Studiu bibliografic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ..2
    1.1. Generalităţi privind funcţiile hormonilor. . . . . . . . . . . .
    .3
    1.1.1. Integrarea neuro - endocrină în controlul proceselor fiziologice
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . .4
    1.1.2. Sinteza de hormoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . 6
    1.1.2.1. Sinteza hormonilor proteici. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . 7
    1.1.2.2. Sinteza hormonilor steroizi . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . .8
    1.1.2.3. Transportul sanguin al hormonilor proteici . . . . . .10
    1.1.2.4. Transportul sanguin al hormonilor steroizi şi tiroidieni . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
    .10
    1.1.3. Efectul cascadă al activităţii hormonale. . . . . . . . . .11
    1.1.4. Interacţiunea hormon - celulă. . . . . . . . . . . . . . . . .
    .12
    1.1.5. Răspunsul celular la interacţiunea hormon- receptor. . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . .14
    1.1.6. Metabolismul hormonilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    16
    1.1.7. Mecanisme de control feedback al secreţiei de hormoni. . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
    1.2. Fiziologia tiroidei la mamifere şi păsări. . . . . . . . . . . .19
    1.2.1. Secreţia de hormoni tiroidieni - mecanisme. . . . . . .19
    1.2.2. Mecanisme de reglare a secreţiei hormonilor tiroidieni
    ioduraţi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . .23
    1.2.3. Efectele biologice ale tiroxinei. . . . . . . . . . . . . . . .
    . 27
2. Partea a doua: Cercetări propii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .30
    2.1. Organizarea experimentelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    31
    2.2. Materiale şi metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . 32
    2.2.1. Determinarea numărului de eritrocite  . . . . . . . . . . .32
    2.2.2. Dozarea hemoglobinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    .33
    2.2.2.1. Determinarea conţinutului în hemoglobină al sângelui prin
    metoda cu cianmethemoglobină.. . . . . . . . . 33
    2.2.3. Întocmirea formulei leucocitare . . . . . . . . . . . . . . .
    .34
    2.2.4. Determinarea hematocritului. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    37
    2.2.5. Numărarea trombocitelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    38
    2.2.6. Calculul constantelor sanguine şi al unor indici eritrocitari
    derivaţi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    .39
    2.2.7. Determinarea activităţii transaminazelor serice ALT şi AST. . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . .41
    2.2.7.1. Determinarea activităţii alanin – aminotransferazei (ALT,
    GPT). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . .42
    2.2.7.2. Determinarea activităţii aspartat– aminotransferazei (GOT). .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . 42
    2.2.8. Determinarea activităţii gamma – glutamil transferazei (GGT).  .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . .44
    2.2.9. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. . . . . . . 45
    2.2.10. Dozarea calciului seric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . 47
    2.2.11. Dozarea fosforului seric . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . 49
    2.2.12. Dozarea magneziului seric  . . . . . . . . . . . . . . . . .
    .52
    2.2.13. Dozarea tiroxinei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . .55
    2.2. Rezultate şi discuţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . .56
Concluzii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 73
Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .74