Fundamentarea solutiilor de impadurire. Analiza structurii actuale a fondului forestier

                                   Cuprins
I. DESCRIEREA GENERALA A UNITATII DE PRODUCTIE
      I.1 LOCALIZAREA GEOGRAFICA SI SITUATIA ADMINISTRATIVA
      I.2 STUDIUL CONDITIILOR STATIONALE
            I.2.1 CONDITII GEOLOGICE SI GEOMORFOLOGICE
            I.2.2 CONDITII CLIMATICE
            I.2.3 CONDITII EDAFICE
            I.2.4 SINTEZE STATIONALE
      I.3 STUDIUL VEGETATIEI FORESTIERE
            I.3.1 FORMATII FORESTIERE SI TIPURI NATURALE FUNDAMENTALE DE
PADURE
            I.3.2 ANALIZA STRUCTURII ACTUALE A FONDULUI FORESTIER
II. FUNDAMENTAREA SOLUTIILOR DE IMPADURIRE
      II.1 IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA UNITATILOR DE CULTURA FORESTIERA
      II.2 SITUATIA ACTUALA A TERENURILOR DE IMPADURIT
      II.3 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INTERVENTIEI CU LUCRARI DE
IMPADURIRE
      II.4 ESALONAREA INTERVENTIILOR CU LUCRARI DE REGENERARE ARTIFICIALA
IN CADRUL UITATILOR DE CULTURA FORESTIERA
      II.5 ANALIZA LUCRARILOR DE IMPADURIRI EXECUTATE ANTERIOR IN CUPRINSUL
UNITATII DE PRODUCTIE
III. STABILIREA SOLUTIILOR TEHNICE DE INSTALARE A CULTURILOR FORESTIERE
      III.1 CONSIDERATII GENERALE
      III.2 STABILIREA INTERVENTIILOR SRTIFICILE PE CATEGORII DE LUCRARI DE
IMPADURIT
      III.3 ALEGEREA SPECIILOR PENTRU IMPADURIRE SI JUSTIFICAREA LOR SILVO-
ECONOMICA
      III.4 ALCATUIREA COMPOZITIILOR DE REGENERARE SI STABILIREA
COMPOZITIILOR DE IMPDURIRE
      III.5 METODE SI PROCEDEE DE IMPADURIRE
      III.6 SCHEME DE IMPADURIRE
      III.7 PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI
      III.8 MATERIALUL DE IMPADURIRE
      III.9 EPOCA DE INSTALARE A CULTURILOR SI TEHNICA DE EXECUTIE
IV. URMARIREA,CONTROLUL SI INGRIJIREA CULTURILOR
      IV.1 URMARIREA SI CONTROLUL LUCRARILOR DE IMPADURIRE
      IV.2 STABILIREA RETELEI DE PUNCTE PENTRU AMPLASAREA SI MATERIALIZAREA
PE TEREN A SUPRAFETELOR DE CONTROL
      IV.3 NATURA,SCOPUL SI TEHNICA DE APLICARE A LUCRARILOR DE INGRIJIRE
      IV.4 PLANIFICAREA APLICARII LUCRARILOR DE INGRIJIRE IN PERIOADA DE LA
INSTALAREA CULTURILOR PANA LA ATINGEREA REUSITEI DEFINITIVE
V. PLANIFICAREA SI EVALUAREA LUCRARILOR DE IMPADURIRE
      V.1 PLANIFICAREA APLICARII LUCRARILOR DE IMPADURIRE
(ANTEMASURATOAREA)
      V.2 STABILIREA NECESARULUI DE FORTA DE MUNCA
      V.3 DEVIZUL LUCRARILOR
VI. BIBLIOGRAFIE 
Pagini 59