PREDICTIA VALORII DE AMELIORARE PENTRU CANTITATEA DE LAPTE INTR-O POPULATIE DE OVINE

Introducere
Cap. 1. Surse de informaţii utilizate în predicţia valorii de ameliorare  la
         ovine
            1.1. Performanţele proprii ca sursă de informaţie
            1.2. Ascendenţii ca sursă de informaţie
            1.3. Descendenţii ca sursă de informaţie
            1.4. Colateralii ca sursă de informaţie
Cap. 2.  Realizări pe plan mondial şi la noi privind  predicţia  valorii  de
         ameliorare la ovine
Cap.3.      Scopul lucrării , materialul cercetat
            3.1. Scopul lucrării
            3.2. Materialul biologic cercetat
Cap.4.      Parametrii genetici ai caracterelor studiate
Cap.5.      Predicţia valorii de ameliorare
            5.1. Predicţia valorii de ameliorare după metoda oficială
            5.2. Predicţia valorii de ameliorare prin metodologia BLUP
              5.3.Corelaţii   parametrice   de   rang   între   ierargizarea
           indivizilor                    după   valorea   de    ameliorare
           predictată prin cele două metode
Concluzii
BIBLIOGRAFIE