Dezinfectia

                                   Cuprins
Introducere.................................................................
......................................................2
Cap.I Noţiuni generale
1.
   Definiţie.Clasificare.....................................................
   ..............................................3
2.                                                                 Curăţirea
   mecanică..................................................................
   .................................4
3.                                                                 Curăţirea
   sanitară..................................................................
   ...................................5
4.           Dezinfecţia            profilactică            si            de
   necesitate................................................................
   ...5
Cap.II                               Metode                               de
dezinfecţie.................................................................
.........................6
2.1                                                                   Metode
fizice......................................................................
........................................7
2.2                                                                   Metode
chimice.....................................................................
.....................................9
2.3           Particularităţi            în            funcţie            de
profil......................................................................
.....29
Cap.III                                                            Prevederi
normative...................................................................
......................46
Cap.IV Metode de  dezinfecţie  a  suprafeţelor  utilizate  în  administraţia
publică                                                                   şi
procedura...................................................................
.....................................................46
4.1                               Rezultate                               şi
discuţii....................................................................
..............................54
Concluzii
............................................................................
............................................57
Bibliografie