TEHNICI DE BIOLOGIE MOLECULARA IN ANALIZA SI EPIDEMIOLOGIA ENTEROVIRUSURILOR

Cuprins
Introducere……………………………………………………………………. pag. 1
Capitolul I : Enterovirusuri
1. Încadrare taxonomica……………………………………………………..…pag.5
2. Genomul viral………………………………………………………………pag.7
 2.1.Regiunea 5’ necodata……………………………………………………..pag.8
 2.2.Regiunea 3’ necodata……………………………………………………..pag.8
 2.3.Regiunea codata a poliproteinei virale……………………………………pag.10
3. Proteine virale………………………………………………………………pag.11
   3.1.Proteine structurale……………………………………………………….pag.11
   3.2.Proteine nestructurale…………………………………….………………pag.12
4.
Virionul....................................................................
.....................................pag.16
   4.1.Arhitectura virionului…………………………………………………….pag.16
   4.2.Proprietati fizico-chimice…………………………………………………pag.17
   4.3.Determinanti antigenici……………………………………………………pag.18
5. Receptori celulari…………………………………………………………….pag.20
6.Multiplicarea virala…………………………………………………………..pag.23
   6.1.Etapele precoce…………………………………………………………….pag.24
   6.2.Sinteza virala………………………………………………………………pag.25
   6.3.Etapele tardive……………………………………………………………..pag.28
7.Epidemiologia…………………………………………………………………pag.29
   7.1.Moduri de transmitere………………………………………………………pag.29
   7.2.Epidemiologia moleculara…………………………………………………pag.29
8.  Patogeneza…………………………………………………………………….pag.30
Capitolul II :Tehnici de biologie moleculara
Reactia de polimerizare ȋn lant(PCR)………………………………………….pag.33
   1. Generalitati………………………………………………………………...pag33
   2. Componentele reactiei……………………………………………………..pag.34
        1. Matrita ADN………………………………………………………….pag.34
        2. Primeri oligonucleotidici……………………………………………..pag.35
        3. ADN polimerazele termostabile……………………………………...pag.35
        4. Deoxinucleotid trifosfaţi ( dNTP)…………………………………....pag.37
        5. Tamponul de reacţie …………………………………………………pag.38
        6. Uleiul mineral………………………………………………………..pag.38
     3.Detectarea produsilor PCR…………………………………………… …..pag.38
          3.1.Contaminarea si evitarea contaminarii in reactia
PCR………………….pag.39
          3.2. Probleme ce apar in reactiile PCR…………………………………… .pag. 40
          3.3.Specificitatea reactiei……………………………………………………pag.41
          3.4. Variante de PCR………………………………………………………..pag.41
          3.5.Aplicatii ale tehnologiei PCR…………………………………………...pag.43
      4.Restrictia enzimatica………………………………………………………pag. 44
                                             PARTEA EXPERIMENTALA
1.PCR pentru enterovirusuri non-polio……………………………………….pag. 48
2.Extractie              ARN             viral…………………………………………………………..pag.49
3.Reverstranscriere pentru originea genomica VP1-2A………………………pag.51
4.Reactia PCR pentru regiunea genomica VP1-2A……………………………pag.52
5.Electroforeza in gel de agaroza……………………………………………….pag.54
6.Incarcarea ampliconilor in gel si migrarea…………………………………...pag.56
7.Concluzii.................................................................
..............................................pag.58
8.Bibliografie……………………………………………………………………   pag.59