Proprietati fizice ale lichidelor. Termodinamica fenomenologica a solutiilor

Introducere……………………………………………………………………….
Partea I. Proprietaţi fizice şi teorii  ale stãrii lichidelor
 Capitolul I. Proprietãţi fizice ale lichidelor
  I.1 VISCOZITATEA LICHIDELOR ………………………………………….
   I.1.1 Generalitãţi……………………………………………………………….
   I.1.2 Influenţa temperaturii asupra viscozitãţii………………………….....
   I.1.3 Viscozitatea amestecurilor binare
lichide.......................................
  I.2 CONSTANTA
DIELECTRICA.............................................................
   I.2.1 Relaţia de polarizare dielectricã-constanta dielectricã.
         Ecuaţia Clausius-
Mossotti.................................................................
 CAPITOLUL II. TERMODINAMICA FENOMENOLOGICA A SOLUTIILOR
  II.1 Noţiuni
generale....................................................................
...................
  II.2 Soluţii
perfecte....................................................................
.....................
  II.3 Soluţii diluate
ideale......................................................................
...........
  II.4 Soluţii neideale. Funcţii de abatere de
idealitate.....................................
   II.4.1 Potenţialul chimic şi activitatea
termodinamicã..................................
   II.4.2 Stãri standard convenţionale şi stãri de referinţã în soluţii
neideale…
   II.4.3 Relaţii între coeficienţii de activitate ai dizolvantului
            dintr-o soluţie [pic]……………………………………………….
   II.4.4 Calculul coeficienţilor de activitate la diferite temperaturi şi
             presiuni din valori  standard……………………………………………..
   II.4.5 Ecuaţia Gibbs-Duhem aplicatã activitãţilor termodinamice……………
   II.4.6 Coeficientul osmotic……………………………………………………….
   II.4.7 Funcţii termodinamice de exces………………………………………….
    II.5 Solutii
sociate.....................................................................
.....................
    II.5.1. Particularitati
ermodinamice................................................................
.
    II.5.2. Tipuri de
asocieri....................................................................
..............
    II.6 Aplicarea metodelor de reţea unor soluţii de
electroliţi.........................
   II.6.1 Modelul potenţialului mediu……………………………………………….
   II.6.2 Teoria structurilor semnificative ale lichidelor………………………......
PARTEA a II-a . CONTRIBUTII EXPERIMENTALE LA CARACTERIZAREA UNOR SOLUTII DE
              ETERI IN SOLVENTI POLARI
CAPITOLUL III. VISCOZITATILE SOLUTIILOR DE MTBE SI 1-PROPANOL
 III.1 Valorile experimentale ale viscozitãţii substanţelor pure…………………..
 III.2 Metoda exepimentalã de determinare a viscozitaţii ,………………………
 III.3 Rezultatele experimentale  ale mãsuratorilor de viscozitate………………
CAPITOLUL IV. APLICAREA UNOR ECUATII PROPUSE IN LITERATURA
              PENTRU CALCULUL VISCOZITATII SOLUTIILOR DE MTBE SI 1-PROPANOL
 IV.1 Valorile viscozitãţii de exces, ideale Arrhenius, calculate prin
    aditivitate simplã , cu ecuaţia Dolezalek, Grunberg-Nissan şi Wijk
    pentru soluţiile
        MTBE şi 1-PROPANOL……………………………………………………….
 IV.2 Corelarea viscozitãţii de exces cu ecuaţia polinomialã Redlich-
    Kister……
 IV.3 Mãrimile de activare specifice procesului de curgere……………………….
CAPITOLUL V.CONSTANTE DIELECTRICE ALE SOLUTIILOR DE MTBE SI 1-PROPANOL
 V.1 Constantele dielectrice ale substantelor pure
 V.2 Metoda experimentalã de determinare a constantei dielectrice
 V.3 Constantele dielectrice  ale soluţiilor de MTBE şi 1-PROPANOL…………..
 V.4 Polarizarea molecularã a soluţiilor de MTBE şi 1-PROPANOL……………
CAPITOLUL VI. CONCLUZII………………………………………………………
CAPITOLUL  VII. ASPECTE METODOLOGICE…………………………………..
Anexa
Pagini 95