deseurile

Introducere
Cap. I
Evolutia si tendintele actuale in problema deseurilor
Cap. II
Caracteristicile deseurilor
                         1. Deseuri menajere
2.Deseuri industriale si periculoase
3. Indicatori de calitate ce caracterizeaza diferite categorii de deseuri
4. Efectul deseurilor asupra calitatii factorilor de mediu
Cap. III
Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor
1. Tehnici si metode de colectare
2. Colectarea preselectata
         3. Tehnici si metode de transport
         4. Specificul transportului in mediul urban
         5. Probleme generale de depozitare
         6. Criterii de amenajare si exploatare a rampelor de gunoi
orasenesti
7. Platforme de depozitare a deseurilor industriale
         Cap. IV
Tehnici de prelucrare si recuperare a deseurilor
1. Reciclarea deseurilor
         2. Incinerarea gunoaielor
3. Aspecte economice ale diferitelor variante de gestionare a deseurilor
   Cap. V
Deseurile – Poluarea
1. Deseuri industriale
2. Deseuri agricole
3. Deseuri urbane
Cap. VI
Managementul integrat al deseurilor
1. Scopuri principale
         2. Operarea sistemelor de management al deseurilor