Studiu privind continutul instruirii la forbalistii cu varsta de 15-16 ani

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE
1.1. Importanţa şi actualitatea temei
1.2.  Scopul  lucrării
CAPITOLUL 2
FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODICĂ A LUCRĂRII
2.1. Caracteristici generale privind selecţia
2.2. Particularitaţi metodice privind instruirea
2.3. Particularităţile generale ale grupei de vârstă 15-16 ani
2.4. Modelul jucătorului la grupa 15-16 ani
2.5. Modelul jocului la 15-16 ani
2.6. Documente de planificare şi evidenţă
2.7. Mijloace pentru îmbunătăţirea calităţilor motrice de bază
      2.7.1. Mijloace pentru îmbunătăţirea vitezei
      2.7.2. Mijloace pentru dezvoltarea îndemânării
      2.7.3. Exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei
      2.7.4. Exerciţii pentru dezvoltarea forţei
2.8. Mijloace pentru dezvoltarea  simţului mingii
CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA CERCETĂRII
   1. Perioada, locul şi condiţiile cercetării
   2. Subiectii
   3. Investigaţii realizate
      3.2.1. Teste motrice
      3.2.2. Teste specifice
   4. Metode şi mijloace de instruire
   5. Metode de prelucrare a datelor
CAPITOLUL 4
PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
4.1. Prezentarea datelor
4.2. Prelucrarea şi interpretarea datelor
CAPITOLUL 5
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
pagini 51