GESTIUNEA DESEURILOR IN PROFIL TERITORIAL STUDIU DE CAZ SECTORUL 3

Introducere……………………………………………………………………….    pag.3
I. Dimensiunea economica a problematicii deseurilor………………………...    pag.4
1.1. Deseurile - tipologie………………………………………………………….    pag.6
1.2. Generarea deseurilor …………………………………………    pag.8
1.3. Fluxuri internationale de deseuri……………………………………………..    pag.9
II. Gestiunea deseurilor- aspecte metodologice………………………………...    pag.12
2.1. Colectare……………………………………………………………………..    pag.13
2.2. Transport……………………………………………………………………...    pag.18
2.3. Procesare……………………………………………………………………..    pag.20
2.4. Principii generale de gestionare a deseurilor…………………………………    pag.23
III. Managementul integrat al deseurilor in sectorul 3………………………..    pag.25
3.1. Generare deseurilor…………………………………………………………..    pag.27
3.2. Cerinte legislative…………………………………………………………….    pag.33
3.3. Colectare selectiva- dimensiuni organizatorice ……………………………...    pag.35
Concluzii..................................................................................................................pag.46
Anexe
Bibliografie