Embriogeneza somatica la conifere. Molidul

CAPITOLUL           I.            DATE           TEORETICE            DESPRE
MOLID....................................6
   1.                                                                 Scopul
      lucrării...............................................................
      .......................6
   2.                                                             Incadrarea
      sistematică............................................................
      ..............6
   3.                                                              Caractere
      morfologice............................................................
      ..............6
   4.                               Ciclul                                de
      dezvoltare.............................................................
      .................7
   5.                                                             Importanţa
      economică..............................................................
      ............7
Capitolul  II.  Comparaţie  între  embriogeneza  zigotică  şi   embriogeneza
somatică – generalităţi.........................................8
2.1                                                             Embriogeneza
zigotică....................................................................
...... 8
2.2                                                             Embriogeneza
somatică....................................................................
... .9
Capitolul III. Embriogeneza somatică la conifere....................14
3.1                                                                    Scurt
   istoric..................................................................
   ........................14
3.2            Surse         de         explant         cu         potenţial
   embriogen.............................................14
3.3                     Tipuri                  de                  inducţie
   embriogenă.............................................................15
3.4                            Maturarea                         embrionilor
   somatici...........................................................16
3.5                                                               Germinarea
embrionilor.................................................................
......17
3.6                                                                Conversia
embrionilor.................................................................
........18
3.7
Aclimatizarea...............................................................
........................18
Anexe
CONCLUZII...................................................................
   ..............................19
1 BIBLIOGRAFIE