Situatia poluarii apelor subterane si de suprafata din judetul x

CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………….........................................1
CAPITOLUL  I  OBIECTIVLE  URMARITE  IN  CADRUL  PROIECTULUI  SI  STUDIUL  DE
CUNOASTERE
1. Obiectivele urmarite in cadrul proiectului………………………………………………...2
CAPITOLUL II NOTIUNI GENERALE PRIVIND STAREA MEDIULUI
2.1. Caracteristici geo-climatice si socio economice……………………………………………3
2.2. Caracteristici calitative ale factorilor de mediu………………………………………….11
2.2.1.   Aciditatea   naturala   a   precipitatiilor   si   a   apelor    de
suprafata………………………………11
2.2.2.   Depunerile   acide   si    efectul    lor    asupra    apelor    de
suprafata………………………………..12
2.2.3. Dovezi ale acidificarilor recente…………………………………………………………..13
2.2.4.    Consecintele    biologice    ale    acidificarii     apelor     de
suprafata……………………………….14
2.2.5. Reducerea sulfurii si a incarcaturilor critice………………………………………………16
2.3. Surse de poluare si factori poluanti……………………………………………………….17
2.3.1. Surse de poluare…………………………………………………………………………...17
2.3.2. Tipuri de poluare a apelor şi modele de  comportament  a  poluanţilor
în râuri, lacuri şi ape subterane ………………………………………………………………………………………..19
2.3.3. Poluarea cu compusi organici biodegradabili……………………………………………..22
2.3.4. Eutrofizarea………………………………………………………………………………..24
2.3.5. Contaminarea salina a apelor……………………………………………………………...26
2.3.6. Poluarea cu metale grele…………………………………………………………………..27
2.3.7. Micropoluantii organici…………………………………………………………………...28
2.3.8.     Factori     ce     influenţează     calitatea      apelor      de
suprafaţă…………………………………...…28
2.4. Impactul ecologic…………………………………………………………………………..29
2.4.1. Reversibilitatea……………………………………………………………………………30
CAPITOLUL III OBIECTIVELE SI ORGANIZAREA ACTIVITATII DE CERCETARE
3.1. Surse şi grad de poluare specific tematicii
abordate……………………..……………...33
3.1.1. Poluarea apelor de suprafata………………………………………………………………33
3.1.2. Notiuni generale privind starea mediului………………………………………………….34
3.1.3.    Principalele     ape     dulci     de     suprafata:raurile     si
lacurile……………………………………..35
3.2.    Indicatorii    urmariti    pentru     aprecierea     gradului     de
poluare………………………...….38
3.2.1.    Variatia    spatio-temporala     a     calitatii     apelor     de
suprafata………………………………….38
3.2.2.   Variatia   naturala   in   spatiu    a    calitatii    apelor    de
suprafata………………………………….39
3.2.3.   Variatia   naturala    in    timp    a    calitatii    apelor    de
suprafata…………………………………...40
3.2.4.  Influenta  compozitiei   naturale   a   apei   asupra   folosintelor
ei………………………………41
3.2.5. Interpretarea indicatorilor de calitate a apei………………………………………………44
3.2.6. Indicatori fizici si chimici…………………………………………………………………49
3.2.7. Indicatori microbiologici………………………………………………………………….50
3.2.8. Indicatori biologici………………………………………………………………………...51
3.3. Principalele metode de determinare a indicatorilor …………………………………….55
3.3.1. Monitorizarea calitatii apelor de suprafata………………………………………………..55
3.4.  Metode  de  investigare  si  prelucrare  a   rezultatelor   cercetarii
…………………….…….56
3.4.1. Probleme generate de acumularile artificiale……………………………………………...59
3.4.2.    Siguranta    lucrarilor    de    amenajare    a    raurilor     si
lacurilor…………………………………..63
CAPITOLUL IV EVALUAREA REZULTATELOR SI SOLUTII TEHNICE
4.1. Solutii tehnice si aplicative ……………………………………………….……………….64
CONCLUZII……………………………………………………………………………………..67
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………………68