IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI GENERAT DE LUCRARILE DE AMENAJARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA

 INTRODUCERE...............................................................
   ................................1
   1. Necesitatea realizării sistemelor de alimentare cu apă în zona
      rurală......1
   2. Obiectivele lucrării de
      licenţă...............................................................
      ......3
2. ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL APEI
   POTABILE............................4
3. SISTEME DE ALIMENTARE CU
   APĂ.............................................................6
4. STUDIU DE CAZ – COMUNA TUDOR
   VLADIMIRESCU................................8
   1. Caracterizare fizico-
      geografică............................................................
      ......8
   2. Caracterizare socio –
      economică.............................................................
      12
5. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU REALIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
   APĂ.......................................................................
   ...........15
   1. Descrierea generală a
      lucrărilor............................................................
      ...15
         1. Gospodăria de
            apă.............................................................
            ..........16
              1.  Staţia  de tratare a apei
                 potabile...........................................17
              2. Rezervor pentru înmagazinarea apei
                 ....................................20
              3. Zona de protectie
                 sanitarä....................................................
                 .21
              4. Amenajarea
                 terenului...................................................
                 ..........23
              5. Căi de
                 acces.......................................................
                 ...................27
              6. Organizare de
                 şantier.....................................................
                 .......27
              7. Programul de execuţie a
                 lucrărilor.........................................31
6.
   DIMENSIONARE..............................................................
   .............................34
   1. Determinarea debitelor şi volumelor de apă
      potabilă..............................34
         1. Calculul volumului rezervorului de
            apă........................................34
   2. Dimensionarea reţelelor de
      apă..............................................................34
         1. Stabilirea înălţimii de pompare
            necesare.....................................36
7. Aspecte privind impactul asupra mediului a lucrărilor
   propuse......................37
   1. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de
      mediu....................................37
   2. Prevederi pentru monitorizarea
      mediului.................................................39
8.
   Concluzii.................................................................
   ........................................39
   1.
      Concluzii..............................................................
      .....................................39
   2. Aport
      personal..............................................................
      ..........................41
BIBLIOGRAFIE
ANEXE