MASURI SI MIJLOACE DE PREVENIRE A IMPURIFICARII APELOR DE SUPRAFATA PENTRU MENTINEREA ECHILIBRULUI ECOLOGIC SI PROTECTIA ECOSISTEMELOR ACVATICE

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
 CAPITOLUL II.  Impurificarea apelor de suprafaţă.
                      II.1.Generalităti.
  II.2. 1. SURSE DE IMPURIFICARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ
2. 1.1. IMPURIFICAREA   NATURALĂ
          II.2.1.2. IMPURIFICAREA ARTIFICIALĂ (UMANĂ)
    CAPITOLUL III. Evaluarea efectelor şi impactul poluarii apelor de
suprafaţă.
  CAPITOLUL IV. Propietati toxice şi toxicologice privind microbiologia
apelor impurificate.
  IV 1.1.TOXICITATEA UNOR SUBSTANŢE CHIMICE.
  CAPITOLUL V. EUTROFIZAREA APELOR.
  V.1.Surse de alimentare a apelor cu substanţe eutrofizante
V.1.1 .Surse organizate.
 V.1.2.Surse difuze
IV.5.3.Tehnici de eliminare a substanţelor nutritive
5.3.1.Eliminarea fosforului prin precipitarea chimică cu calciu, fier sau
  aluminiu
5.3.2.Eliminarea electrolitică a fosforului
           5.3.3.Eliminarea azotului prin procedee fizico-chimice
      5.3.4.Eliminarea biologică controlată a azotului
5.4.Măsuri de asanare
5.4.1.Măsurile generale
5.4.2.Măsurile legale
      CAPITOLUL VI. AUTOEPURAREA APELOR
        6.1.Factorii care influenţează procesul de autoepurare
        6.1.1.Factorii fizici
6.1.2.Factorii biologici
 2. Principalele grupe de organisme cu rol în procesul de autoepurare
           6.3.Procese aerobe şi anaerobe în autoepurarea apelor
CAPITOLUL VII.
MONITORIZAREA PARAMETRILOR DE CALITATE AI APELOR DE SUPRAFAŢĂ.
      VII.1.Sistemul de monitoring al calităţii mediului
      VII.2 Monitorizarea calităţii apei
   VII.2.1 Determinarea Oxigenului Dizolvat în Apă – SR ISO 5814 – 99
   VII.2.2 Determinarea Consumului Biochimic de Oxigen – STAS 6560/82
   VII.2.3 Determinarea Consumului Chimic de Oxigen (Metoda cu permanganat
de potasiu) – STAS 9887-74
   VII.2.4 Determinarea Azotului amoniacal – STAS 8683-70
      VII.2.5 Determinarea Azotiţilor – STAS 8900/2 - 71
      VII.2.6 Determinarea Azotaţilor – STAS 8900/1 – 71
      6.2.7 Determinarea Reziduului Fix – STAS 9187 – 84
      CAPITOLUL VIII. DETERMINĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND MICROBIOLOGIA APELOR
DE SUPRAFAŢĂ.
VIII.1.. Lungimea tronsoanelor de râuri în raport cu calitatea înregistrată
la grupa de indicatori biologici in b.h. Jiu
VIII.2.2. Starea lacurilor
VIII.2.2.1. Acumularea Işalniţa
              1. Date generale.
VIII.2.2.1.2. Caracteristici tehnice constructive
              3. Caracteristici hidrologice
              4. Caracterizarea fizico-chimică a acumulării
VIII.2.2.1.5.Caracterizarea biologica  din punctul de vedere al
fitoplanctonului
VIII.2.2.1.6. Caracterizarea biologica din punctul de vedere al
microfitobentosului
VIII.2.2.1.7. Monitorizarea ihtiofaunei .
Pagini 64