Analiza indicilor agrochimici si elaborarea planului de fertilizare

Cuprins:
 Capitolul I Chimizarea agriculturii si contextul societaţii contemporane
              1. Chimizarea agriculturii si criza energetica
              2. Fertilizarea organo-minerală-mijloc esenţial de sporire a
                 producţiei
Capitolul II Caracterizarea condiţiilor naturale şi social-economice ale
localitaţii SIRET
              1. Caracterizarea condiţiilor naturale
                         1. Poziţia geografică
                         2. Geomorfologia, geologia si litologia
                         3. Hidrologia si hidrogeologia
                         4. Principalele caracteristici ale climei
                         5. Vegetaţia naturală si cultivată
                         6. Fauna solului
                         7. Principalele tipuri zonale si azonale de sol
Capitolul III Cartarea agrochimică a solurilor
              1. Modul de lucru
                         1. Faza pregătitoare
                         2. Faza de teren
                         3. Faza de laborator
                         4. Faza de birou
              2. Indici agrochimici ce caracterizeaza starea de fertilitate
                 a solului
                         Reacţia chimică a solurilor
                         1. Caracterizarea starii de aprovizionare cu azot
                            şi fosfor
                         2. Caracterizarea stării de aprovizionare cu
                            potasiu mobil
Capitolul IV
Stadiul cercetărilor cu privire la fertilizarea păsunilor şi făneţelor
naturale
              4.1. Compoziţia floristică a pajistilor şi exigenţa acestora
faţă de elementele nutritive
                2. Cercetări privind fertilizarea organică
                3. Cercetări privind fertilizarea chimica
                4. Sisteme de fertilizare a pajistilor
                  Capitolul V Stabilirea dozelor de îngrasaminte chimice
funcţie de principalii indici agrochimici
                1. Principii de stabilire a dozelor optim-economice
                2. Modele matematice de stabilire a dozelor optime
                   economice
                3. Aplicarea îngrasamintelor si amendamentelor
                              1. Epoci şi metode de aplicare a
                                 îngrasamintelor şi amendamentelor
                              2. Îngrasamintele chimice şi amendamente
                                 utilizate
                4. Stabilirea necesarului de îngrasaminte şi amendamente
Capitolul VI
Întocmirea planului de fertilizare
               6.1. Modul de folosinţa al terenului
               6.2. Dozele de amendamente si ingraşaminte utilizate
Concluzii si recomandari
Pagini 71