IMPACTUL TERMOCENTRALELOR ASUPRA MEDIULUI

CUPRINS
CAP. 1 INTRODUCERE…………………………………………………..1
       1.  PROBLEMATICA DEZVOLTĂRII
                 DURABILE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI……………………....1
       2.  PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR CURATE………………..4
CAP. 2 LEGISLAŢIA…………………………………………………..…17
            2.1 LEGISLAŢIA CADRU…………………………………………...17
            2.2 LEGISLAŢIA SPECIFICĂ………………………………………20
CAP. 3 ACTIVITATEA ÎN TERMOENERGETICĂ…………...…31
            3.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA
                  ÎN TERMOENERGETICĂ……………………….……………...31
            3.2 ANALIZA ACTIVITĂŢII ÎN TERMOCENTRALA
                  ELECTRICĂ DOICEŞTI……………………………………...…38
                3.2.1 Amplasarea Termocentralei Electrice Doiceşti……………..38
                3.2.2 Obiectul de activitate…………………………………………40
                3.2.3 Materii prime şi materiale utilizate în procesul
                         de producţie…………………………………………………...44
            3.3 SURSE DE POLUARE……………………………………………53
CAP. 4 IMPACTUL ACTIVITĂŢII ASUPRA
             CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU…………………..66
            4.1 POLUAREA ATMOSFEREI…………………………………….67
            4.2 POLUAREA SOLULUI…………………………………………..69
            4.3 POLUAREA APEI………………………………………………...70
            4.4 POLUAREA SONORĂ…………………………………………...72
CAP.5 MĂSURI PENTRU DIMINUAREA
            IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI………...74
CAP. 6 ASPECTE ECONOMICE……………………………………...85
CAP. 7 CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………..98