TRANSFORMAREA MEDIILOR LACUSTRE DE TIP IAZ IN CAMPIA TRASILVANIEI

INTRODUCERE
SUMMARY
REZUMAT
CAPITOLULU I: CÂMPIA TRANSILVANIEI - CONTEXT ENVIRONMENTAL
    Componentele peisajului geografic............................................8
    Relieful
    Caracterele morfometrice şi morfologice ale reliefului............8
    Genera şi evoluţia reliefului......................................................11
1.2. Clima şi rolul ei în definirea potenţialului ecologic.......................11
1.3. Apele...............................................................................................16
1.3.1. Apele freatice...............................................................................16
1.3.2. Apele de suprafaţă.......................................................................20
1.4. Vegetaţia şi fauna.......................................................................................28
CAPITOLUL II
Mediile lacustre din Câmpia Transilvaniei
2.1. Istoricul cercetărilor................................................................30
2.2. Delimitarea sectorului de studiu.............................................37
2.3 Originea lacurilor dulci din Câmpia Transilvaniei........40
CAPITOLUL III
.       Lacurile vechi şi noi în Câmpia Transilvaniei...............................48
CAPITOLUL IV
TRANSFORMĂRI ALE ECOSISTEMELOR LACUSTRE
DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI...........................................................53
BIBLIOGRAFIE...........65