Contributii la stabilirea indicilor de incubatie pentru ouale de rata din rasa Pekin

1 Introducere
      Situaţia creşterii păsărilor cu accent pe palmipede în România  şi  pe
plan mondial.
      2 CAPITOLUL I: Prezentarea unităţii de lucru
        1. Scurt istoric
        2. Situaţia actuală
        3. Situaţia de perspectivă
3  CAPITOPUL   II:  Situaţia  desprinsă  din  literatura   de   specialitate
     consultată cu privire la incubaţia ouălor de raţă.
            2.1. Biologia reproducerii raţelor
            2.2. Mecanismul neuro-hormonal al reglării reproducerii la raţe
            2.3. Particularităţi ale reproducţiei raţelor
            2.4. Particularităţi ale  incubaţiei  artificiale  a  ouălor  de
raţă
      2.4.1. Istoria incubaţiei artificiale
      2.4.2. Indicii de calitate ai ouălor de incubaţie
      2.4.3. Indici morfologici de calitate
      2.4.4. Indici fizico-chimici de calitate
            2.5. Fluxul tehnologic din staţiile de incubaţie
4 CAPITOLUL  III: Cercetări proprii
           3.1. Scopul lucrării
           3.2. Material şi metode de lucru
           3.3. Rezultate obţinute
      3.3.1. Schema experimentală
      3.3.2. Indici de incubaţie ai ouălor de raţă studiate
      3.3.2.1. Indici morfologici şi fizici
      3.3.2.2. Indici chimici
      3.3.3. Analiza procesului de incubaţie a ouălor de raţă studiate
Concluzii generale şi recomandări
5 BIBLIOGRAFIE
Pagini 72