Masuri si mijloace de prevenire a impurificarii apelor de suprafata pentru mentinerea echilibrului ecologic si protectia ecosistemelor acvatice

 CAPITOLUL I.
                            INTRODUCERE
CAPITOLUL II.
                    Impurificarea apelor de suprafaţă.
II.1.Generalităti.
2. IMPURIFICAREA   NATURALĂ
          II.3. IMPURIFICAREA ARTIFICIALĂ (UMANĂ)
II.3.1. TIPURI DE IMPURIFICARE
    CONCLUZII GENERALE PRIVIND EFECTELE PRODUSE DE APELE UZATE ASUPRA
    BAZINELOR RECEPTOARE
    DINAMICA IMPURIFICĂRII APELOR
   CAPITOLUL III.
        Toxicologie acvatică
  III.1.CONSIDERAŢII  ECOLOGICE  ASUPRA  APELOR  INTOXICATE
           III.2.TOXICITATE Şl SUBSTANŢE TOXICE
   III.3.FACTORII  CARE  INFLUENŢEAZĂ ASUPRA TOXICITĂŢII.
III.3.1.Factori externi
III.3.2.Factori interni
III.3.3.ACOMODAREA ORGANISMELOR ACVATICE LA MEDIUL TOXIC
        III.3.4.TOXICITATEA UNOR SUBSTANŢE CHIMICE
        pagini 57