IMPACTUL POLUARII ASUPRA RESURSELOR DE APA

  INTRODUCERE…………………………………………………………..    1
   1.Probleme de mediu…………………………………………….     2
1. Poluarea şi efectele sale
   .........................................................................
   ............  4
   1. Poluarea
      apelor.................................................................
      ..............................    4
   1. Conceptul de
      poluare................................................................
      .....................  4
   2. Factorii
      poluanţi...............................................................
      ..............................    4
   3. Surse şi tipuri de
      poluare................................................................
      ................ 5
   4. Autoepurarea apelor………………………………………………………..   8
   5. Combaterea poluării apelor…………………………………………………      10
   2. Poluarea aerului…………………………………………………………….     11
   1. Surse şi tipuri de poluare a
      aerului................................................................
            11
   3. Poluarea
      solului................................................................
      ..............................    14
   1. Sursele de poluare a aerului………………………………………………...  14
   2. Tipuri de poluare a
      aerului................................................................
      .............    15
   3. Prevenirea poluării şi degradării
      solului........................................................     16
2. Degradarea biodiversităţii şi
   despăduririle........................................................ 17
3. Creşterea economică şi mediul înconjurător…………………………………..  18
   2. Probleme generale ale gospodăririi apelor…………………...     20
2.1. Problema apei la nivelul mundial……………………………………………...     20
2.2. Situaţia hidrografică a teritoriului naţiona…………………………………….    21
2.3. Cadru legislativ………………………………………………………………..    23
2.4. Planul de acţiune  în  vederea  integrării  europene     ……………………………...
23
      3. Studiul resurselor de apă din bazinul hidrografic Bârzava....
25
3.1. Judeţul Caraş-severin………………………………………………………….  25
3.2. Bazinul hidrografic Bârzava…………………………………………………...   26
3.2.1. Caracteristici morfometrice………………………………………………….   26
3.2.2. Caracterizarea fizico-geografică…………………………………………….     27
3.2.3. Factori climatic      ……………………………………………………………...  31
3.2.4. Reţeaua hidrografică…………………………………………………………  33
3.2.5. Vegetaţia…………………………………………………………………….. 34
3.2.6. Solurile  ……………………………………………………………………..      36
      4. Gospodărirea calitativă a apelor……………………………...  37
4.1. Generalităţi……………………………………………………………………..      37
4.2. Organizarea supravegherii gospodăririi calitative a apelor  în  bazinul
hidrografic Bârzava(sectorul superior)…………………………………………………………  38
4.3. Stadiul calităţii globale a apei râului Bârzava…………………………………   39
4.4.  Caracterizarea  saprobiologică  a  râului  Bârzava       ……………………………..
46
4.5. Stadiul calităţii globale a apei lacurilor………………………………………..    47
4.6.         Surse          de          poluare          ale          râului
Bârzava...................................................................
51
4.7.                                                                 Poluări
accidentale.................................................................
............................ 56
       5. Sistemul de monitoring integrat al mediului din judeţul Caraş-
Severin.....................................................................
..............................    57
5.1.                                                               Obiective
............................................................................
..............................    57
5.2.                                Tipuri                                de
activităţi..................................................................
............................ 57
5.3.
Structura...................................................................
..........................................   58
5.4.       Organizarea       la       nivelul        judeţului        Caraş-
Severin..................................................     58
      6. Probleme economice ale gospodăririi apelor…………………    59
6.1. Extinderea  reţelei  de  canalizare  a  municipiului  Reşiţa………………………..
59
6.2. Extinderea  staţiei  de  epurare  orăşenească  Reşiţa     ……………………………..
59
6.3. Plăţi în domeniul apelor……………………………………………………….      60
Concluzii ……………………………………………………………...    62
Propuneri ……………………………………………………………..     63
Bibliografie     ……………………………………………………………     64