Sistem de monitorizare a gradului de poluare din canioanele urbane

                                   CUPRINS
Capitolul 1 – ITS
      1.1 Prezentare generală a ITS
      1.2 Tipuri de sisteme ITS
      1.3 Tipuri de arhitecturi ITS
      1.4 ITS – Efecte şi perspective
Capitolul 2 - MANAGEMENTUL TRAFICULUI URBAN
      2.1 Managementul intersecţiilor
      2.2 Tipuri de intersecţii
Capitolul 3 - PROBLEMA POLUĂRII ÎN CANIOANELE URBANE
     1. Cadrul internaţional
     2. Definirea obiectivelor şi cerinţelor
     3. Traficul rutier – importantă sursă de poluare
     4. Norme de mediu
     5. Valori limită ale concentraţiilor poluanţilor
     6.  Ecologizarea traficului auto urban
Capitolul 4 - STRUCTURA SISTEMULUI DE MONITORIZARE
      4.1 Structura informaţională
      4.2 Structura funcţională
      4.3 Structura de comunicaţii
      4.4 Senzori de detecţie
            4.4.1 Senzori de trafic
           4.4.2 Senzori pentru monitorizarea factorilor meteorologici
           4.4.3 Senzori de mediu
      4.5 Nivelul local
      4.6 Nivelul central
Capitolul 5 - MODELE PENTRU CALITATEA AERULUI
      5.1 Modelarea dispersiei atmosferice în canioanele urbane
           5.1.1  Modele de dispersie
           5.1.2  Metodă experimentală şi de cercetare privind dispersia
      noxelor
                    la nivelul canioanelor urbane
      5.2 Estimarea emisiilor poluante de la vehicule
           5.2.1 Modelul UMTA
           5.2.2 Modelul de dispersie CALINE-4
           5.2.3 Modelul MOBILE
           5.2.4 Modelul MICRO 2
           5.2.5 Modelul TRRL
           5.2.6 Alte modele pentru calitatea aerului din surse mobile
Capitolul 6 - MODELUL MATEMATIC MOBILE 6.2
      6.1 Isoric
      6.2 Generalităţi
      6.3 Clasificarea emisiilor
      6.4 Componentele sistemului MOBILE 6
      6.5 Cerinţele MOBILE 6
      6.6 Simularea cu MOBILE6.2
Capitolul 7 – CONCLUZII
Bibliografie
Pagini 82
-----------------------
2