Pregatirea componentilor lotului national de bob prin mijloace de atletism

CONŢINUT:
CAPITOLUL I
ACTUALITATEA TEMEI
1.1 Descrierea probei de bob……………………………………………pag1
              1.1.1 Scurt istoric al bobului…………………………………...pag1
              1.1.2 Parametrii ce conditionează performanţa în
bob………...pag4
                        1.1.2.1 Startul………………………………………….. pag4
                        1.1.2.2 Pilotarea bobului şi acţiunile echipajului
în bob...pag8
              1.1.3 Competiţia………………………………………………pag13
              1.1.4 Timpii de start…………………………………………..pag15
              1.1.5 Ordinea de start…………………………………………pag15
              1.1.6 Clasamentul……………………………………………..pag16
              1.1.7 Pârtia…………………………………………………….pag16
              1.1.8 Echipamentul……………………………………………pag17
              1.1.9 Construcţia bobului……………………………………..pag18
1.2 Motivarea alegerii temei……………………………………………pag21
1.3 Scopul lucrării……………………………………………………...pag22
CAPITOLUL II
FUNDAMENTAREA STINŢIFICĂ A  STUDIULUI
2.1 Tendinţe actuale în pregătirea metodică a boberilor……………….pag24  2.2
Programarea pregătirii……………………………………pag27
2.3 Modelul de pregătire………………………………………………pag28
2.4 Conţinutul pregătirii în cadrul antrenamentelor boberilor..pag30
               2.4.1 Planul anual de pregătire  şi concurs…………………..pag30
               2.4.2 Programul de pregătire…………………………………pag31
                                 2.4.2.1  Etapizarea
pregătirii……………………..pag31
                                 2.4.2.2 Calendar
competiţional…………………..pag32
                                 2.4.2.3 Concurs de
verificare…………………….pag33
                                 2.4.2.4 Probe de control pe
uscat…………………pag33
                                 2.4.2.5 Control medical…………………………..pag33
               2.4.3 Programe de antrenament………………………………pag34
                                 2.4.3.1 Periodă de
tranziţie……………………….pag34
                                 2.4.3.2 Perioadă de
pregătitoare………………….pag36
                                 2.4.3.3 Perioadă
competiţională(vară)…………..pag39
                                 2.4.3.4 Perioadă
competiţională(iarnă)…………..pag42
2.5 Modele de selecţie şi pregătire a sportivului de înaltă
performanţă..pag45
                2.5.1 Modelul boberului actual………………………………pag45
                2.5.2 Cerinţele selecţiei……………………………………...pag46
                2.5.3 Probe şi norme de control ale capacităţii motrice
                          şi tehnice………………………………………………pag47
CAPITOLUL III
DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE IMPLICATE ÎN ANTRENAMENTUL BOBERILOR
3.1 Forţa………………………………………………………………..pag53
                3.1.1 Consideraţii generale şi definiţii………………………pag54
                3.1.2 Factori care determină dezvoltarea
forţei……………...pag54
                3.1.3 Formele de manifestare a forţei ……………………….pag54
                   3.1.4 Mijloace de dezvoltare a forţei………………………….pag55
                3.1.5 Metode de dezvoltare a forţei………………………….pag57
                3.1.6 Bazele metodice ale dezvoltării forţei…………………pag59
3.2 Viteza……………………………………………………………….pag60
                 3.2.1 Consideraţii generale şi definiţii………………………pag60
                 3.2.2 Factori care condiţionează valoarea
vitezei…………...pag60
                 3.2.3 Formele de manifestare a vitezei……………………...pag61
                 3.2.4 Mijloacele de dezvoltare a vitezei…………………….pag63
                 3.2.5 Metode de dezvoltare a vitezei……………………….pag64
                 3.2.6 Bazele metodice ale dezvoltării vitezei………………pag65
3.3 Îndemânarea……………………………………………………….pag66
3.4 Rezistenţa…………………………………………………………..pag67
3.5 Calitaţi motrice combinate…………………………………………pag68
                 3.5.1 Forţa în regim de viteză………………………………pag68
                 3.5.2 Viteza în regim de forţă ………………………………pag69
                 3.5.3  Îndemânare în regim de viteză ……………………….pag69
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA STUDIULUI
4.1 Organizarea, condiţii de abordare a studiului privind adunarea
      de date………………………………………………………………pag71
               4.1.1 Metoda convorbirii……………………………………..pag71
               4.1.2 Metoda studiului de specialitate………………………..pag72
               4.1.3 Metoda observaţiei……………………………………..pag72
CAPITOLUL V
STATISTICA REZULTATELOR INTERNAŢIONALE
PE ANII 2002- 2003-2004
5.1 Rezultate la nivel european…………………………………………pag73
5.2 Rezultate la nivel mondial………………………………………….pag75
5.3 Rezultate la nivel olimpic…………………………………………..pag76
CAPITOLUL VI
CONSTATĂRI………………………………………………..pag77
BIBLIOGRAFIE……………………………………………...pag79