Cercetari cu privire la fortarea narciselor

|INTRODUCERE                                                        |4  |
|CAP. I – IMPORTANŢA ŞI LOCUL PLANTELOR BULBOASE ÎN                 |   |
|SORTIMENTUL FLORICOL                                               |7  |
|CAP. II – CARACTERELE MORFOLOGICE ŞI BIOLOGICE ALE                 |   |
|PLANTELOR DE NARCISĂ                                               |10 |
|II.1. Sistematica plantei                                          |10 |
|II.2. Structura bulbului                                           |14 |
|II.3. Creşterea şi dezvoltarea                                     |18 |
|II.4. Sortimentul de specii şi cultivaruri                         |21 |
|II.5. Metode de înmulţire a narciselor                             |24 |
|II.6. Condiţiile ecologice , factori determinanţi în creşterea şi  |   |
|dezvoltarea normală a plantelor                                    |30 |
|CAP. III – BOLILE ŞI DĂUNĂTORII NARCISELOR                         |34 |
|III.1. Bolile şi combaterea lor                                    |34 |
|III.2. Dăunătorii şi combaterea lor                                |37 |
|III.3. Tulburările fiziologice la narcise                          |39 |
|CAP. IV – ASPECTE DE TEHNOLOGIE ÎN CÂMP ŞI CULTURA LA              |   |
|GHIVECE                                                            |42 |
|IV.1. Cultura în condiţii naturale                                 |42 |
|IV.2. Cultura forţată a narciselor                                 |50 |
|CAP. V – CERCETĂRI PROPRII CU PRIVIRE LA FORŢAREA                  |   |
|NARCISELOR ÎN CONDIŢII DE REFRIGERARE ŞI UMBRAR                    |54 |
|V.1. Materialul folosit la experienţă                              |54 |
|V.2. Metode de lucru                                               |55 |
|V.3. Variante experimentale                                        |57 |
|V.4. Rezultatele cercetării                                        |58 |
|V.5. Scopul şi obiectivele cercetării                              |77 |
|CAP. VI – CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI                                 |78 |
Bibliografie
…...........................................................................
.........................................................91