Dinamica fondului de gene intr-o populatie experimentala de drosophila melanogaster, sub presiune sel

Introducere
   I. Istoric
   I.1. Din istoricul cercetărilor
   I.1.1. Din istoricul cercetărilor pe plan mondial
   I.1.2. Din istoricul cercetărilor efectuate în România
   II. Drosophila melanogaster – caracterizare general-biologică şi
ecologică
   II.1. Încadrarea sistematică a speciei Drosophila melanogaster
   II.2. Date morfologice
   II.3. Ciclul de viaţă
   II.4. Răspândire şi ecologie
   II.4.1. Habitatul natural şi condiţiile de laborator
   II.4.2. Temperatura – factor fizic ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.4.3. Umiditatea – factor fizic ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.4.4. Prolificitatea – factor ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.4.5. Longevitatea – factor ce influenţează dezvoltarea speciei
Drosophila melanogaster
   II.5. Unii paraziţi ai culturilor de Drosophila melanogaster
   II.6. Determinismul sexelor la Drosophila melanogaster
   III. Elemente de genetică a populaţiilor şi evoluţie
   III.1. Definiţia şi caracterizarea populaţiei
   III.2. Factorii care determină compoziţia şi dinamica genetică a
populaţiilor
   IV. Scopul investigaţiilor
   V. Materiale şi metode de lucru
   VI. Rezultate şi discuţii
   Concluzii
   Bibliografie
                                  Pagini 70