Caracterizarea conditiilor naturale

1. Importanţă. Întrebuinţări.
      1.2.Compoziţia chimică
      1.3. Răspândirea florii-soarelui
      1.4.Scopul şi motivaţia lucrării de diplomă
   Capitolul 2. Caracterizarea condiţiilor naturale ale zonei şi unităţii
               agricole SC PROTEVIT SA Cazasu, judeţul Brăila
     1. Aşezare geografică
     2. Relieful
      2.3.Caracteristicile geomorfologice ale Câmpiei Brăilei
      2.4. Hidrografia şi hidrogeologia
      2.6.Caracteristicile climatice
      2.6.1. Regimul pluviometric
      2.6.2. Regimul termic
2.6.4. Indicele de ariditate (De Martonne)
      2.7.Flora şi fauna
      2.8.Structura culturilor agricole în Câmpia Brăilei
      2.9.Prezentarea unităţii
   Capitolul 3. Stadiul cunoaşterii cu privire la cultura florii-soarelui
      3.1.Originea şi istoricul florii - soarelui.
      3.2.Sistematica florii - soarelui
     3. Cerinţe faţă de climă şi sol
      3.3.1. Temperatura
      3.3.2. Umiditatea
      3.3.3. Lumina
      3.3.4. Solul
     4. Zonarea florii - soarelui
     5. Hibrizi cultivaţi în România şi în lume
      3.5.1 Hibrizi cultivaţi de floarea – soarelui în România
      3.5.2 Hibrizi străini de  floarea-soarelui  înregistraţi  în  diferite
ţări
3.6. Prezentarea plantei
      3.6.1 Sistemul radicular
3.6.1.1 Structura rădăcinii
      3.6.2. Tulpina
      3.6.2.1. Structura tulpinii
      3.6.3.Aparatul foliar
      3.6.3.1. Structura frunzei
      3.6.4.Inflorescenţă
      3.6.5. Fructul
      3.6.5.1 Structura fructului
      3.6.5.2.Structura seminţei
      3.7.Faze de vegetaţie
      3.7.1 Faza germinare – răsărire – A
      3.7.2. Faza vegetativă – B
      3.7.3 Faza de buton floral – E
      3.7.4. Faza de înflorire – F
      3.7.5 Faza de maturitate – M
      3.8.Cercetări privind combaterea integrată a bolilor  şi  dăunătorilor
      din cultura florii-soarelui
3.8.1.Protecţia integrată a culturii de floarea-soarelui împotriva
agenţilor patogeni
3.8.2. Schema combaterii integrate a bolilor şi dăunătorilor din culturile
de floarea-soarelui
  Capitolul 4. Elemente tehnologice aplicate la cultura florii-soarelui în
             anul agricol 2004-2005 la S.C. Protevit S.A. Cazasu
       1. Caracteristicile climatice pe parcursul perioadei de vegetaţie
      4.1.1. Precipitaţii
      4.1.2. Umiditatea relativă a aerului
      4.1.3. Temperatura
4.1.4. Durata de stălucire a soarelui
      4.1.5. Evapotranspiraţia
4.1.6. Indicele de ariditate
       2. Condiţii pedologice
       4.3 Suprafaţa cultivată. Producţia programată
       4. Descrierea hibridului
       5. Asolament. Rotaţie. Planta premergătoare
4.5.1. Asolamentul, rotaţia şi planta premergătoare
      4.5.2.Planta premergătoare
      4.5.3. Asolamentul. Rotaţia. Planta premergătoare – în cadrul unităţii
agricole SC PROTEVIT SA Cazasu
       6. Fertilizarea
       1. Azotul
      4.6.2.Fosforul
      4.6.3. Macroelemente de ordin secundar
4.6.3.1 Calciul
4.6.3.2 Magneziul
      4.6.4.Rolul microelementelor (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo)
       7. Asolament. Rotaţie. Planta premergătoare
4.5.1. Asolamentul, rotaţia şi planta premergătoare
      4.5.2.Planta premergătoare
      4.5.3. Asolamentul. Rotaţia. Planta premergătoare – în cadrul unităţii
agricole SC PROTEVIT SA Cazasu
       8. Fertilizarea
       1. Azotul
      4.6.2.Fosforul
      4.6.3. Macroelemente de ordin secundar
4.6.3.1 Calciul
4.6.3.2 Magneziul
      4.6.4.Rolul microelementelor (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo)
      4.6.4.1. Borul.
      4.6.4.2.Zincul.
      4.6.4.3.Molibdenul.
4.6.4.4.Manganul.
4.6.4.5.Fierul
      4.6.5.Fertilizarea cu îngrăşăminte organice
      4.6.6.Fertilizarea cu îngrăşăminte minerale
      4.6.6.1.Îngrăşămintele cu azot
      4.6.6.2.Îngrăşăminte cu fosfor
      4.6.6.3.Îngrăşăminte cu potasiu
      4.6.7 Aplicarea microelementelor
      4.6.8.Fertilizarea starter
      4.6.9. Fertilizarea foliară
      4.6.10. Fertilizarea - în cadrul  unităţii  agricole  SC  PROTEVIT  SA
Cazasu (Figurile 13 şi 14)
       9. Lucrările solului
      4.7.1.Dezmiriştirea
      4.7.2.Arătura
      4.7.3.Pregătirea patului germinativ
      4.7.4 Lucrările solului – în cadrul unităţii SC PROTEVIT SA Cazasu
4.7.4.1. Dezmiriştirea -
4.7.4.2. Arătura, lucrarea de bază,
4.7.4.4. Pregătirea patului germinativ
      10. Sămânţa. Semănatul.
      4.8.2. Densitatea de semănat
      4.8.3. Norma de sămânţă
      4.8.4. Distanţa între rânduri
      4.8.5. Adâncimea de semănat
      4.8.6. Sămânţa.Semănatul - în cadrul unităţii agricole SC PROTEVIT  SA
(fig. 14 şi 15)
      11. Lucrări de îngrijire
4.9.1. Spectrul de îmburuienare la floarea-soarelui şi combaterea
      4.9.1.1. Rolul rotaţiei în lupta împotriva buruienilor
4.9.1.2. Combaterea buruienilor prin lucrările solului
      4.9.1.3. Efectul tehnicii de semănat asupra gradului de îmburuienare
      4.9.1.4. Combaterea buruienilor prin prăşit
      4.9.1.5. Combaterea chimică  a buruienilor
      4.9.1.6. Lucrări  de  îngrijire  -  în  cadrul  unităţii  agricole  SC
PROTEVIT SA, Cazasu
      4.9.2. Bolile florii-soarelui şi  combaterea lor
      4.9.3. Dăunătorii florii-soarelui şi combaterea lor
      4.9.4. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor
      4.9.4.1. Măsurile agrofitotehnice sunt:
4.9.4.2. Combaterea chimică a bolilor şi dăunătorilor florii-soarelui
      4.9.4.3. Combaterea bolilor  şi  dăunătorilor  -  în  cadrul  unităţii
agricole SC PROTEVIT SA Cazasu
        5. Irigarea
           1. Irigarea - în cadrul unităţii agricole SC PROTEVIT SA Cazasu
        6. Polenizarea suplimentară
      12. Recoltarea
      4.10.1 Recoltarea - în cadrul unităţii agricole SC PROTEVIT SA Cazasu
   Capitolul 5. Rezultatele tehnologiei agricole la SC PROTEVIT SA Cazasu
       1. Producţii
Bibliografie
Pagini 125