Proteinele laptelui, componente esentiale pentru tehnologia branzeturilor

 1. Tema şi obiectivele lucrării……………………………………………1
     2. Memoriu tehnic ……………………………………………………….2
     3. Tehnologia abordată…………………………………………………...5
        1. Descrierea tehnologiei abordate …………………………………...5
        1. Chimismul tehnologiei abordate …………………………………18
        2. Cinetica şi termodinamica tehnologiei abordate …………………24
           1. Cinetica şi termodinamica enzimatică………………………    24
           2. Cinetica şi termodinamica procesului de sterilizare…………...27
           3. Cinetica şi termodinamica procesului de coagulare …………..29
        3. Factorii care influenţează procesul tehnologic …………………...31
        4. Descrierea tehnică la nivelul schemei tehnologice …………….…36
        5. Surse de poluanţi, debite şi concentraţii,  încadrare  în  norme
           ….....57
           1. Apa pentru industria de prelucrare a laptelui …………………57
           2. Ape reziduale din industria de prelucrare a laptelui ………….58
     4. Elaborarea tehnologiei de control …………………………………...60
        1. Prezentarea variantelor tehnologice de control …………………..61
        2. Consumuri specifice la fabricarea brânzeturilor ……………..…128
        3. Elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii şi PSI………….130
      Bibliografie