Modele animale ale depresie

Capitolul 1. Prezentare generală asupra fenomenelor  implicate  în  depresie
şi posibilităţile actuale de tratament                        4
1.    Definirea    depresiei    în    cadrul    maladiilor     de     stare
   4
2. Semiologia depresiei                                             5
3. Clasificări ale depresiei                                             8
4.   Teorii   genetice    şi    biochimice    ale    apariţiei    depresiei
   16
5. Tipuri de tratament pentru maladiile depresive                        26
1.6.            Modele           animale            ale            depresiei
32
Capitolul 2. Scopul studiului. Caracteristici biofizice ale  neuronilor  din
nucleul raphe dorsal în cazul  unui  model  de  depresie  –  şoarecii  5-HTT
knockout               41
Capitolul 3. Materiale si metode                                    43
Capitolul           4.           Rezultate            si            discutii
45
Capitolul 5. Concluzii                                        64
Bibliografie                                                        69